K věci

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Pane poslanče, vy jste hlasoval proti přijetí evropské ústavy. Proč ji odmítáte?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Evropská ústava není dokument nezbytný pro fungování EU. Evropská unie funguje dnes bez ústavy, funguje dokonce bez ústavy i po svém rozšíření na 25 členů a myslím, že bude fungovat i nadále, může fungovat bez ústavy v každém případě. Ústava podle našeho názoru zavádí tu integraci příliš daleko a bude to nakonec kontraproduktivní.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pokud by byla schválena, přijata, co by to znamenalo pro Českou republiku?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Obávám se, že by to znamenalo určitou ztrátu možnosti ovlivnit některé konkrétní politiky. V některých oblastech, ať se to týká životního prostředí, ochrany spotřebitele nebo regulace trhu. Jde o to, že v některých politikách ta evropská ústava odbourává národního veta, tedy možnosti, aby jedna členská země zablokovala nějaké rozhodnutí a zároveň umenšuje naši hlasovací váhu v jednom z orgánů EU v evropské radě oproti stávajícímu stavu, čili náš vliv v EU by se po přijetí evropské ústavy zmenšil.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Co by znamenalo pro Českou republiku kdybychom tu ústavu nepodepsali?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Předpokládám, že by to neznamenalo nic jiného než to, že by ta ústava nevstoupila v platnost. V EU platí taková pravidla, že všechny smlouvy tohoto typu, tedy základní smlouvy o fungování EU, se musí schválit jednomyslně. Nesouhlasí-li tedy jedna jediná země s takovou smlouvou, smlouva samozřejmě neplatí. To ovšem by platilo v případě a já doufám, že to tak stále ještě je, že je EU demokratickým společenstvím dvaceti pěti rovnoprávných států kde se nebudou používat žádné nátlakové nebo silové prostředky.

Moderátor (Štěpánka Duchková): A chystá se snad něco takového?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Doufám, že ne, ale někteří čeští politici nás tím bohužel straší. Straší nás tím, že když ústavu nepřijmeme, Česká republika se octne na okraji, v izolaci nebo dokonce bude vyloučena z EU. To jsou samozřejmě nesmysly a mně velice vadí, že někteří čeští politici tímto způsobem straší veřejnost ještě před tím referendem nebo předtím než bude mít česká veřejnost se možnost svobodně rozhodnout, jestli tu ústavu chce nebo nechce.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Euroústavu bez problémů podepsaly dvě malé země z nové Evropy Litva a Maďarsko. Proč ti jejich zástupci nesdílí naše obavy?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Tak podepsaly. Tam došlo k ratifikaci parlamentní cestou. Já předpokládám, že jedním z hlavních důvodů bylo, že ty parlamentní reprezentace si v uvozovkách řečeno nechtěly dělat problémy. Ono samozřejmě to nepřijetí evropské ústavy určitě vyvolá nevoli u některých evropských státníků, kteří na to řekněme vsadili svou politickou budoucnost a investovali do toho velké množství energie, ale já myslím, že na to se přeci jenom nesmíme ohlížet jako čeští politici. Máme zodpovědnost primárně k české veřejnosti a k České republice.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Většina českých politiků se shoduje na tom, že bychom měli o té ústavě rozhodnout v referendu. ODS navrhuje jednorázové referendum a do konce letošního roku. Proč ho nespojit s příštímu parlamentními volbami v roce 2006, jak to navrhují vládní strany?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Důvod je jediný. Jsou to určité obavy z toho, že by zejména sociální demokracie tím tématem euroústavy překryla a nebo se pokusila překrýt svoji současnou programovou prázdnotu. A ještě jeden důvod je k tomu. Zřejmě i EU uvolní nějaké peníze na informační kampaň před těmi referendy. Pokud by tedy referendum bylo společně s volbami do poslanecké sněmovny, pak by si vláda nebo sociální demokracie za evropské peníze dělala de facto vlastní volební kampaň a to my rozhodně připustit nehodláme.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Bývalý prezident Havel soudí, že to referendum by být nemělo. On říká, euroústava je složitý technicistní text, kterým EU příliš nezmění a své základní ano řekli lidé v hlasování o členství v unii. Jaká je vaše reakce na toto jeho prohlášení?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Řekl bych, že je to zvláštní argument, že o nějakém textu by neměli rozhodovat občané, protože by mu snad nerozuměli. Já myslím, že jde o to, že když se tady mění pravidla oproti těm pravidlům podle kterých jsme do EU vstoupili, a evropská ústava je mění velmi výrazně, v tom já s panem Havlem nesouhlasím, tak by o tom občané měli znovu rozhodnout, protože evropská ústava změní kvalitu našeho členství v EU oproti tomu stavu, který máme teď a který jsme si dojednali v těch přístupových podmínkách.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Mluví se ale o tom, že ta ústava je těžko srozumitelná. Myslíte, že ji budou čeští lidé číst?

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: No tak to je samozřejmě velký oříšek. Já jsem přesvědčen, že se dá převtělit nebo přetavit do nějakého srozumitelnějšího výtahu, ale považoval bych za velmi nedobré kdyby snad někteří politici měli mít v této věci strach z názoru veřejnosti. Já spíš mám obavu, že někteří politici se bojí toho, že by ta veřejnost nerozhodla tak, jak oni si přejí a protože to referendum k euroústavě nechtějí.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pane poslanče, děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Jan Zahradil /DOS/, poslanec Evropského parlamentu: Já také děkuji. Na shledanou.