Žlutá karta nestačí

Mezi 177 europoslanci , kteří návrh rezoluce neschválili nebo se zdrželi hlasování, byl i člen klubu Evropské lidové strany a Evropských demokratů Jan Zahradil. Vyslovil svoje očekávané NE.

Proč jste návrh smlouvy o evropské ústavě odmítl? Evropská unie se díky euroústavě stává jakousi nadnárodní institucí. Připodobnil bych jí k Rakousku- Uhersku. Veškeré důležité pravomoci se dostávají do rukou velkých mocností. Utvořilo se hlavní jádro, které tvoří Francie a Německo a které bude rozhodovat o většině věcí. Role České republiky není ani teď příliš velká, a euroústava její úlohu ještě umenší.

Které body ústavy podle vás naší roli zmenšují? Je to způsob rozhodování v radě Evropské unie. Dosud jsme měli 3,7 procenta hlasů k dispozici, odteď to bude jenom 2,2. Naše pozice ovlivnit rozhodnutí se tím oslabuje. Ústava také zmenšuje vliv národních orgánů na chod unie. Takže věci, které se budou týkat každého z nás, bude rozhodovat někdo jiný.

Ale národní parlamenty budou mít přece k dispozici takzvanou žlutou kartu. Můžou jí vytáhnout, kdykoliv budou mít pocit, že se nahoře rozhoduje něco, co náleží jim… Jako člen Konventu, který koncipoval návrh euroústavy, jsem stál u zrodu tohoto instrumentu. My jsme původně navrhovali červenou kartu, kdy národní parlament mohl dotyčnou záležitost úplně zablokovat. Žlutou kartou všechno může jen pozdržet. Kvůli tomu, že se červená karta do návrhu nakonec nedostala, jsem text v Konventu nepodepsal.

A jestli začne ústava platit, bude Česko suverénním státem? Česká republika nebude ústavou zlikvidována, to ne. Bude mít ale víc omezené pravomoci než před ústavou. Česká vláda a parlament ztratí vliv v některých oblastech, kde by ho měly mít. Já si tedy přeji, aby euroústava nakonec schválena nebyla. My požadujeme vícerychlostní Evropu, kde se státy integrují tak úzce jak potřebují. Jádro Evropy spočívající na Francii a Německu není dobré. Potřebujeme takových jader víc.