Tisková zpráva

Možnost souběhu ratifikačního referenda o ústavní smlouvě EU s parlamentními volbami v červnu 2006, zmíněný dnes premiérem Grossem, považuje ODS za nevhodný a nereálný návrh, který směšuje dvě záležitosti odlišného politického obsahu.

Navíc by se tak ČR pravděpodobně stala poslední členskou zemí EU, která by o ratifikaci ústavní smlouvy rozhodovala, což je politicky neprozíravé. ODS proto podporuje uskutečnění referenda odděleně od národních parlamentních voleb a v dřívějším termínu, než je červen 2006.

ODS dále důrazně trvá na zásadě doslovného dodržování stávajících evropských smluv, podle nichž může ústavní smlouva EU vstoupit v platnost pouze tehdy, bude-li s tím souhlasit všech 25 členských států EU.

ODS vyzývá vládu, aby se k této zásadě také jasně a jednoznačně přihlásila.