Partie

Moderátor (Štěpánka Duchková):

Vítám vás u Nedělní partie. Je to další z té řady Nedělních partií, ve kterých vám představujeme kandidáty do voleb do Evropského parlamentu. Tato řada těch předvolebních diskusí vyvrcholí den před volbami do Evropského parlamentu pořadem Poslední slovo, tam vám představíme sedm lídrů politických stran a uskupení kandidujících do Evropského parlamentu. Dnes mi dovolte, abych u nás přivítala poslance a lídra do voleb do Evropského parlamentu za sociální demokracii Libora Roučka a taktéž poslance a lídra do voleb do Evropského parlamentu za ODS Jana Zahradila. Tak jsem to krásně řekla už bez přeřeků a teď se podívejte na to, o čem dnes s našimi hosty budeme hovořit.

Proč politici dostanou letos polovinu třináctého platu a státní zaměstnanci jen 10 % třináctého a 10 % čtrnáctého platu? Vláda tvrdila, že do roku 2006 zmrazí mzdy politiků, přes to je chce zvýšit už od příštího roku. Jak budou politici hájit naše zájmy v Evropském parlamentu?

Moderátor (Štěpánka Duchková): Tak ta témata znáte, teď se dozvíte i vaši, diváckou otázku. Ta se týká věci, o které se naši politici už dlouho přou. A zní: Souhlasíte, aby naši státní zaměstnanci a ústavní činitelé měli zrušeny třinácté a čtrnácté platy? Pokud říkáte ano, volejte na číslo 776 999 001. Pokud říkáte ne, volejte na číslo 776 999 002. A můžete nám ty odpovědi posílat i prostřednictvím SMS zpráv, a to ve formátu PRIMA NP ANO, nebo NE na číslo 900 11 06. Já ještě jednou zopakuji tu otázku: Souhlasíte, aby měli státní zaměstnanci a ústavní činitelé zrušeny třinácté a čtrnácté platy. Tak a teď půjdeme na první téma a v něm se dozvíte, jak chtějí naši hosté prosazovat naše zájmy v Evropském parlamentu.

Historicky první volby do Evropského parlamentu proběhnou v ČR v pátek 11. a v sobotu 12. června. Zvolíme v nich na pětileté volební období 24 zástupců – europoslanců, kteří budou hájit zájmy naší země v parlamentu EU. Jak si představují svou práci v Evropském parlamentu sami kandidáti na europoslance? Dokážou skutečně dobře hájit zájmy občanů ČR?

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pánové, řekněte nám na úvod něco o sobě, takovou Vaši vizitku, proč jste se rozhodli kandidovat do Evropského parlamentu. A začneme podle abecedy, první je pan Rouček.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano, děkuji. Já jsem se rozhodl z toho důvodu, že si myslím, že k tomu mám dobré předpoklady. Mám zahraniční vzdělání, vystudoval jsem v Rakousku na vídeňské univerzitě obor politologii, mám doktorát, pracoval jsem v Rakousku, třeba v rakouské sociálně demokratické straně, potom jsem působil na Hlasu Ameriky, byl jsem v Královském institutu mezinárodních záležitostí. Čili myslím, že mám jak to odborné vzdělání, tak patřičnou praxi, tak i jazykové znalosti. No a za poslední roky jsem byl mluvčím vlády, byl jsem nyní, nebo jsem nyní poslancem, místopředsedou zahraničního výboru a koneckonců mám již i zkušenosti s Evropským parlamentem. Rok jsem tam působil jako pozorovatel, jsem tam členem zahraničního výboru. A abych nemluvil jenom o tom, čím jsem nebo čím jsem byl, já bych vám řekl i jeden konkrétní příklad, čehož jsem tam již i dosáhl. Např. letos v zimě, kdy se schvalovaly projekty transevropských dopravních sítí, zjistil jsem,že tam není projekt Praha – České Budějovice – Linec. Přednesl jsem to na příslušném výboru, dal jsem se do kontaktu s rakouskými kolegy, konkrétně s Marií Berger a s Hannesem Swobodou z rakouských sociálních demokratů, předložili jsme příslušný návrh a ta trasa Praha – České Budějovice – Linec tam je zahrnuta, jinými slovy ČR budou ušetřeny miliardy korun. Takže to je něco prostě, co bych chtěl v tom parlamentu i nadále dělat, pokud budu zvolen.

Moderátor (Štěpánka Duchková): To byl Libor Rouček. Teď, prosím, Jan Zahradil.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já děkuji. Já jsem působil v Evropském parlamentu od roku 1998 v podstatě jako vedoucí české parlamentní delegace pro styk s Evropským parlamentem. Takže si troufám říci, že to prostředí Evropského parlamentu mám lidově řečeno obšlápnuté velmi dobře a že se v něm umím pohybovat. Kromě toho, a v tom jsme asi na stejné lodi, jsem působil v Evropském parlamentu během uplynulého roku jako pozorovatel. Dokonce teď de facto jsem europoslancem, tady je taková europoslanecká karta, protože…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Máte důkaz s sebou.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Mám důkaz. My jsme se stali od 1. května takovými dočasnými europoslanci na těch několik týdnů do voleb. No a jsem přesvědčen, že evropskou politiku ODS ztělesňuji asi nejvýraznějším způsobem. To byly všechno důvody, které mě docela logicky dovedly k té kandidatuře.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pánové, můžete krátce říci, co by měl umět dobrý europoslanec?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Takže ve zkratce já myslím, že by měl mít jazykovou znalost, odbornou znalost, měl by mít praktickou zkušenost tak, aby prostě, až do toho Evropského parlamentu přijde, tak aby neztrácel, já nevím, půlroku, nebo rok čas, aby se rozkoukával. Měl by mít samozřejmě politické kontakty. Já nebo my jako sociální demokraté tam máme, my jsme členy evropské sociální demokracie. Čili jak jsem již ilustroval i na tom příkladu s tou rychlodráhou, pokud budeme chtít něco prosadit, máme to možnost prosadit s kým.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Co by měl umět dobrý europoslanec?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já neřeknu nic příliš odlišného. O těch jazycích se asi bavit nebudeme, koneckonců jsme v nich několikrát prozkoušeni i před televizními kamerami. Je dobré, když ten člověk má s Evropským parlamentem zkušenost. A je dobré, když je součástí nějaké politické strany, která je součástí nějaké frakce v Evropském parlamentu, protože poslanci nezávislí nebo nezařazení, kteří nepatří do žádné frakce, tak tam v podstatě nic nezmohou. No a pak už to záleží na jeho osobní výbavě, tedy na komunikačních schopnostech, na schopnostech si vůbec hledat nějaké partnery, uzavírat s nimi kompromisy, ty kompromisy potom společně prosazovat a dotahovat do konce. Ale to už je spíš věc jakési psychologické výbavy toho kterého člověka.

Moderátor (Štěpánka Duchková): A asi dobré komunikace.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Dobré komunikace určitě.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pánové, podívejte se teď, my jsme se ptali lidí na ulici, jak by měl takový dobrý europoslanec vypadat, co by měl dělat.

Anketa: By měl mluvit rozumně a měl by se orientovat v politickém dění jak ve světě, tak v republice. Měl by umět hájit české zájmy a dělat, docházet na ta zasedání, což není vždycky pravidlem.

Hlavně by se měl zastávat všech nás tady a vyjednat nám tam ty nejlepší podmínky. Hlavně by měl umět jazyky, měl by být diplomat a já si myslím, že by to mělo stačit, hlavně na nás myslet, na všechny, dole i nahoře.

Měl by umět mluvit a měl by umět prosadit to, co chce.

Určitě jazyk, to je jasný, reprezentace, ta by tam měla být taky, vystupování, hlavně by měl hájit naše zájmy.

Hlavně slušnýho, slušnýho a opravdu aby mluvil to, co si myslí, a ne to, co se od něj čeká. Musel by hlavně umět jazyky, to je v první řadě, musí mít rozhled mezinárodní a nesmí jenom tak tlachat.

Jazyky určitě, umět vystupovat a mít charakter.

Měl by být krásný, hlavně krásný. Měl by mít přehled a měl by mít nápady a být kreativní.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Tak, pánové, jste to slyšeli, co z toho splňujete právě Vy? Proč by měli lidé volit právě Vás?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Tak začněte.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já myslím, že to, co jsme říkali, tzn. jazykové znalosti, schopnost orientace v mezinárodním prostředí, nějaké elementární diplomatické schopnosti, to je to, co jsme říkali, to je to, co tam také zaznělo. Jestli jeden nebo druhý z nás jsme krásní, to já tedy posoudit nemohu, ale to doufám, že nebylo myšleno tak úplně vážně.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Já myslím, že to splňujete.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: To nechť posoudí volič.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: To nechť posoudí voliči.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Hlavně voličky.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Nebo voličky.

Moderátor (Štěpánka Duchková): A pánové, s čím jdete na Brusel? Co hodláte prosadit?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já, jestli ještě můžu k tomu, co by měl splňovat, ta jedna paní říkala, že by měl myslet na lidi, hlavně na lidi, já jsem také toho názoru. My jako sociální demokracie dokonce máme v heslu Evropa hlavně pro lidi. A není to žádná fráze, protože já třeba tím svým osobním životem, já pocházím z normálního dělnického prostředí prostě Kladenska. Celá rodina pracovala vždycky prostě buďto na šachtách nebo na hutích, sám jsem se musel protloukat ve světě životem, čili vydělávat si na studia. Vím, co to je žít třeba na minimální mzdě, vím, co to je být nezaměstnaný. Prostě to jsou názory, to jsou i skupiny lidí, které já hájím.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Chcete tedy říct, že rozumíte lidem.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: … a hodlám hájit samozřejmě i do budoucna i v tom Evropském parlamentu.

Moderátor (Štěpánka Duchková): A pánové, teď mi tedy řekněte, s čím jdete na Brusel. Co máte v tom volebním programu takové, že lidé, že budou lidi volit právě Vás?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: No, tak abychom zase tady z toho nedělali nějakou příliš velkou idylku, protože koneckonců kandidujeme také mj. proti sobě, já musím říci, že když jde o ty zájmy českých občanů, tak že některé z nich v těch přístupových podmínkách o vstupu EU příliš dobře obhájeny nejsou. Jak jistě víme, je tam přechodná lhůta, během níž Češi nesmějí pracovat v některých státech EU, která zatím trvá dva roky, ale může být prodloužena třeba na pět, nebo na sedm let. Je tam vlastně výrazná redukce dotací do zemědělství, zemědělci dostávají jenom 25 % toho, co jejich kolegové v EU. To jsou podmínky podle mého názoru a podle našeho názoru nerovné, jsou to tedy podmínky, které byly sjednány v přístupové dohodě vládou pana Špidly. A myslím, že i Evropský parlament může vytvářet politický tlak, aby, když už ty podmínky jsou takto v některých oblastech nevýhodné, aby se to co nejrychleji srovnalo a aby platilo…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Vy tedy, kdybyste byl europoslanec, tak byste se je snažil zvýhodnit? To nabízíte?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Určitě. Já myslím, že ne zvýhodnit, ale srovnat na stejnou úroveň, prostě aby stejné šance platily pro všechny země bez ohledu na to, jestli jsou velké, nebo malé, a pro všechny občany všech těchto zemí. Myslím, že pro české občany to v některých ohledech v tuto chvíli neplatí. A to mě mrzí.

Moderátor (Štěpánka Duchková): To tedy nabízí pan Zahradil. Co nabízí pan Rouček?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Když se ty podmínky, já odpovím nejprve na to, co řekl kolega Zahradil, když se ty podmínky vyjednávaly, vyjednávaly se dlouhé měsíce a Občanská demokratická strana měla možnost kdykoli proti těm podmínkám vystoupit. Ona ji měla možnost v parlamentu, na výborech, na veřejnosti, ale nikdy nic takového nepadlo. Občanská demokratická strana nikdy nepředložila návrh, jak ona by to vyjednala jinak. A ještě jednu věc: Ty podmínky jsou vyjednány stejně pro Čechy, Slováky, Maďary, Poláky, Estonce, Litevce, Lotyše a další prostě. Čili my máme, pokud jde o zemědělce, pokud jde o volný pohyb osob, stejné podmínky, jako mají ti ostatní. My jsme měli tu možnost buďto tyto podmínky vzít, anebo by se EU nerozšířila. Pan Zahradil to dobře ví, vědí to i naši zemědělci, kteří souhlasili s tím vstupem.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ale tvrdí něco jiného.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ale tvrdí něco jiného, protože v té volební kampani je to populistické. A ještě jednu věc: Kolega Zahradil nám tady bude říkat, jak on by to měnil v tom Evropském parlamentu, třeba jak on by to měnil. Ale Občanská demokratická strana v tom parlamentu nemá žádné spojence. Ona není členem žádné frakce, i když o tom nyní mluví, že se třeba stane, ale ještě tam není. A dám vám jeden příklad. Kolega Zahradil o sobě tvrdí, že je odborník na zahraniční politiku, je stínovým ministrem za Občanskou demokratickou stranu. Ale on není např. členem zahraničního výboru Evropského parlamentu, protože nemá k tomu sílu, nemá k tomu ty spojence, aby ho tam dosadili, na rozdíl třeba od sociální demokracie.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Víte o tomto nedostatku, o kterém hovoří pan Rouček? Víte o tomto nedostatku?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: No, tak to je samozřejmě komické. Já už jsem tady jednou ukazoval tu svoji europoslaneckou kartu, jako poslanec Evropského parlamentu samozřejmě jsem a musím být součástí některé politické frakce. Jsem samozřejmě jako všichni europoslanci za ODS součástí nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, tedy frakce Evropské lidové strany a Evropských demokratů.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Jako pozorovatel, jako pozorovatel.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Jsem tam v tuto chvíli jako plnoprávný poslanec, protože od 1. května…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Poslanec ano, ale v té frakci jako pozorovatel.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Pane Roučku, prosím pěkně, já bych byl velice rád, kdybyste prokázal, když už kandidujete, alespoň elementární znalosti toho evropského prostředí. Mohu tedy pouze opakovat…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Občanská demokratická strana není plnoprávným členem Evropské lidové strany.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano, Občanská demokratická strana je členem frakce Evropské lidové strany a Evropských demokratů. Já jsem jejím členem, mých sedm kolegů je také jejím členem. Dokonce jsem tam za tuto frakci už několikrát vystupoval, dvakrát, myslím, během toho posledního zasedání pléna. Takže toto obvinění…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: O vašem přijetí se bude hlasovat po evropských volbách, čili nemaťte veřejnost a nemaťte také své voliče, protože sám dobře víte, že se o tom bude hlasovat po evropských volbách.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Není tedy pravda, co říká pan Rouček?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Není to pravda, není to pravda. Nechme to být, pan Rouček zřejmě tady se rozhodl používat metodu zaseklé gramofonové desky. Takže já musím zopakovat, co jsem řekl, že tedy jsme členy nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. Za druhé mi bylo vytýkáno, že nejsem v zahraničním výboru, ale já jsem do zahraničního výboru ani nechtěl. Já jsem si vybral záměrně výbor pro legislativu a vnitřní trh, protože v tom se schvalují směrnice, v tom se schvalují evropské zákony. A mně to připadá docela důležité v tomto výboru sedět a také jsem tam celý minulý rok seděl a myslím, že jsem se tam mnoho naučil. A byl jsem velice rád, že jsem byl zrovna v tomto výboru. No a pokud jde o ty samotné podmínky toho členství, já myslím, že je už docela komické, když se vláda neustále snaží zbavovat své zodpovědnosti za to, co dojednala. Dojednávala to česká vláda, napřed to byla vláda pana Tošovského, pak to byla vláda pana Zemana, pak to byla vláda pana Špidly. Já myslím že tyto tři vlády by měly umět tu odpovědnost za ty dojednané podmínky unést a ne se vykrucovat a svádět odpovědnost na opozici. To mně připadá zbytečné.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Pokud jde o vládu, vláda tuto odpovědnost na sebe samozřejmě bere. Jenom říkám, že všechny země, které do té EU nyní vstoupily, mají stejně vyjednané podmínky. Vy jste měli možnost ty podmínky změnit, vy jste měli možnost ty podmínky měnit, vy jste to ani nezmínili. Přečtěte si…

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: To je zajímavé, ale to je zajímavé. Zajímavé je, že je to sociální demokracie, která se tolik stará o středoevropskou spolupráci…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pane Roučku, udržujme pravidla tedy naší diskuse. Mluvte jen jeden, diváci Vám nerozumí. Nerozumím ani já, když mluvíte přes sebe.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano, čili kolega Zahradil by neměl skákat do řeči.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já nechám pana Roučka vymluvit a já potom na to budu nějak reagovat.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ne, pánové, pánové, necháme už toto téma, pojďme teď na konkrétní věci. My jsme vybrali čtyři aktuální témata, která se týkají posledních dnů a týdnů, a zeptáme se na Váš názor. Začneme kouřením. Já Vám přečtu krátkou zprávu z novin: K Irsku, které zakázalo kouření ve všech restauracích už od Nového roku, se teď připojili Norové. Od začátku června omezí kuřáky i Nizozemsko, které zakazuje kouření na všech pracovištích. Zákon, který by kouření omezil v Česku, se ve sněmovně připravuje už od začátku loňského roku, poslanci s ním příliš nespěchají. Nový ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi do něj teď doplnil návrh, který boj proti kouření zostřuje. Ten zákon by měl být skutečnou revolucí, tam je např. absolutní zákaz kouření na všech veřejných místech, např. na zastávkách veřejné hromadné dopravy a majitelé restaurací by např. museli zřídit místa pro nekuřáky. Pánové, souhlasili byste se zákazem kouření na veřejných místech?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já myslím, že u nás není situace zralá na to, co je v Irsku, co se nyní zavádí v Norsku nebo v Holandsku. Je jasné, že kouření je problém. Je to zdravotní problém, je to společenský problém, protože u nás třeba kouří třetina lidí. Kolikrát kouří ty příjmově nejslabší. Každý kuřák, průměrně když vykouří krabičku denně, prostě ho to stojí, řekněme, já nevím, 15, 17 tisíc ročně. To jsou velké peníze nehledě na ty zdravotní následky, nehledě na to, že potom ošetření, léčba v nemocnici stojí samozřejmě peníze. Čili…

Moderátor (Štěpánka Duchková): A Váš názor tedy na zákaz kouření na veřejných prostranstvích a v restauracích?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Zákaz kouření na určitých prostranstvích ano tak, jak je to v tom novém zákoně, který koneckonců prošel prvním čtením ve sněmovně, nyní to nějak uvízlo na zdravotním výboru. Čili já to jednoznačně podporuji.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ale říkáte ano.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pan Zahradil.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já musím říci, že jsem sice militantní nekuřák, bych se označil za militantního nekuřáka, protože jsem nikdy nekouřil, ale zase se mi příliš nelíbí, aby se z kuřáků dělala jakási štvaná zvěř. Je to problém každého jednotlivce, každého toho člověka, jestli kouří, nebo nekouří. A mně by se daleko víc než takovéto arbitrární zákazy líbilo, kdyby se třeba to kuřáctví nějakým způsobem promítlo do úrovně té zdravotní péče, protože je pravda, že pokud si někdo kouřením přivodí nějaký zdravotní problém, tak je potom léčen z pojištění, které platíme všichni, kuřáci i nekuřáci stejně. Tak já bych byl příznivcem toho, aby ti nekuřáci třeba měli nějaký bonus ve zdravotním pojištění oproti kuřákům, to jsem ochoten akceptovat. Ale zakazovat jim kouření na veřejných prostranstvích, já si myslím, že to žádné efekty nepřinese.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ne, jdeme dál. Přes 80 tisíc českých občanů podepsalo petici proti násilí a brutálnímu sexu v televizi a filmu a chtějí, aby takové filmy zmizely z českých obrazovek a filmových pláten. Podle nich je potřebné, aby míru násilí ve filmech reguloval nový zákon. Pánové, považujete za nutné, aby byl takový zákon vytvořen?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: No, víte, já jsem teď třeba před několika dny viděl na kabelové televizi americký film Zachraňte vojína Ryana. To je film, který vypovídá o spojenecké invazi do Normandie před 60 lety, mimochodem teď to zrovna bude 60 let. A ten film je svým způsobem velmi brutální, on je plný velice vypjatých válečných scén a je v něm násilí. A já si kladu otázku, jestli to je ten druh násilí, které má být postihováno, nebo ne, protože ten film je protiválečný. Myslím si, že ten apel, který je v něm obsažen proti té válce, je velice silný. A já bych hrozně rád věděl, kdo bude rozhodovat o tom, co to je to správné násilí v televizi a co to je to špatné násilí. Navíc tady máme komunikační média, jako je internet, jako je video, jako jsou DVD. Filmy tohoto typu si může každý půjčit ve videopůjčovně nebo si najít něco na internetu. Tak já mám pocit, že jakkoliv určitě je dobré dodržovat ve veřejnoprávních médiích zejména nějakou úroveň toho, aby třeba po určité hodině se nevysílaly nebo před určitou hodinou se nevysílaly pořady s tématikou násilí, tak si nedovedu představit, jak a jakým způsobem a jaké komise by o tom vlastně rozhodovaly. Takže zase nejsem přesvědčen o tom, že to je krok správnou cestou.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Co říkáte Vy takovému zákonu?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já bych řekl také, je potřeba dodržovat zákony prostě, které tady jsou, protože určité zákony tady jsou. Je tady trestní zákon, je tady zákon o rozhlasovém, televizním vysílání. Je potřeba dodržovat např. filmy, sex a další prostě tohoto typu po desáté hodině. Ale tady je trošku problém ten, že je to určité vědomí společnosti. Když se podíváte na výrobce, na producenty těch filmů, je to obrovský problém třeba v Americe. Ale i v té Americe začíná trend, že např. herci dávají se dohromady, aby se prostě násilné, akční filmy tohoto druhu prostě netočily nebo točilo se jich méně. Čili to myslím…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Takže jste pro, aby to ubylo, ale jiným způsobem než tímto?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Jistě, jistě, jsem pro, aby to ubylo. Ještě, jestli můžu jedinou kratičkou větu k tomu kouření, já myslím, že to není věc jednotlivců, protože když jdete třeba do restaurace s malými dětmi, kolem lidé kouří, kolem lidé kouří, mělo by to být omezeno.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Vy jste nám skočil zase zpátky. Pánové.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: To je jasný, ale tam můžete mít nekuřácký prostor, takže těm lidem…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Které nejsou a který je např. navrhován v tom novém zákoně.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: To je pravda, to je pravda.

Moderátor (Štěpánka Duchková): A jdeme dál, pánové. Vláda bude zakrátko vládnout dva roky, polovina jejího funkčního období. Pánové, jakou byste jí dali známku? Jako ve škole – od jedničky do pětky.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Možná začnu já. Já bych té vládě dal tak dvě mínus, a to z toho důvodu, že když se podíváte na výsledky té vlády, ty výsledky jsou dobré. Třeba za loňský rok – hospodářský růst 3 %, nejnižší inflace v Evropě – 0,1, růst reálných mezd 6,6 %, lidé utratili před Vánocemi o 10 miliard víc než předloni, čili to jsou samé hezké věci.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ano a to jsou samé hezké věci. A těch dvě mínus?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ale proč bych dal ty mínus, protože ta vláda to nedovede prezentovat, nedovede to prezentovat navenek prostě tak, aby si toho lidé více všimli, aby se o tom mluvilo, aby měli ten pocit prostě tak, jak to reálně je, prostě že šly reálné mzdy nahoru, jdou nahoru, v košících nákupních si toho vozí stále víc, tak aby neříkali potom třeba, jak toho mají méně.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pan Rouček říká dvě mínus. Pan Zahradil?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já bych jí dal čtyři mínus, a to si to ještě musím hodně…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Čtyři mínus, skoro propadá.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: … to si to musím ještě hodně rozmyslet. Bilance této vlády, toto je taková hezká bilance vývoje nezaměstnanosti za této vlády. Tady ta červeň, tento červený graf ukazuje, jak se vyvíjela nezaměstnanost za vlády sociální demokracie.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Bylo by to tedy hlavně kvůli nezaměstnanosti?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Bylo by to kvůli tomu, že vláda zatěžuje prostředí tohoto státu neskutečnými regulacemi, některými naprosto neskutečnými zákony, které dokonce likvidují živnostenský nebo podnikatelský stav, a tudíž také roste nezaměstnanost, protože ti lidé potom končí s podnikáním a nemohou poskytovat nikomu práci. Myslím si, že případ daně z přidané hodnoty, kdy vláda nejen, že nevyjednala žádné výjimky, které vyjednaly některé ostatní země při svém vstupu do EU, ale dokonce některé položky, kde to vůbec nebylo nutné, tak zařadila do té 19 % sazby, tak že hovoří sama za sebe. A já jsem přesvědčen, že tato vláda jedním slovem prostě nezvládá. Myslím, že by bylo dobré, aby co nejdříve dovládla.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Jestli k tomu krátce můžu, pan kolega Zahradil mluvil o DPH. Vzpomeňme si, kdo zavedl 22 % daň z DPH, byla to vláda ODS, ne ČSSD. Do roku 2000 ta 22 % daň byla třeba i na restaurace, potom se to změnilo, nyní to jde do té 19 %, to je pravda. Ale když se podíváme na reálné výsledky, já tady říkám, ČSSD, vlády ČSSD pět let mají hospodářský růst, minulý měsíc třeba průmysl o 15 %, stavebnictví o 21 %, to vy jste nikdy nedocílili. A já bych, jestli můžu k tomu ještě krátce…

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Možná bych mohl…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: … já bych chtěl, aby vy jste vždy řekli, jak vy budete řešit problém. Vy tady kritizujete, ale nikdy neřeknete, jak budete řešit problém.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: My to samozřejmě říkáme.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Např. té nezaměstnanosti a dalších věcí. Vy jste odborník na zahraniční politiku, soustřeďte se třeba na zahraniční politiku…

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano. Pan Rouček tady vede monolog zřejmě.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pane Roučku, pane Roučku, pánové, pánové, pan Rouček dvě mínus, pan Zahradil čtyři mínus. A pánové, končíme s těmito tématy a jdeme na další téma a to jsou platy ústavních činitelů a soudců.

Vláda konstatovala pozoruhodnou skutečnost – rok má dvanáct měsíců a zrušila od příštího roku statisícům státních zaměstnanců třinácté a čtrnácté platy. Rok má dvanáct měsíců, bude dvanáct platů, komentoval tuto změnu ministr Škromach. Lidé placení státem letos ale ještě dostanou 10 % třináctého a 10 % čtrnáctého platu, politici však obdrží celou polovinu třináctého platu. Nenašli jsme způsob, jak to srovnat, vysvětlil to premiér. Od příštího roku už bude 20 % jedné měsíční mzdy rozpuštěno státním zaměstnancům do dvanácti platů. V následujícím roce vláda hodlá zvýšit platy také ústavním činitelům, tedy i sama sobě, poslancům, senátorům, soudcům, státním zástupcům apod. navzdory svému opakovanému slibu, že platy politiků budou až do roku 2006 zmraženy. Vláda svůj krok zdůvodnila tím, že by nebylo správné, aby příští rok reálně klesly platy soudců a státních zástupců, protože by to ovlivnilo jejich nezávislost.

Moderátor (Štěpánka Duchková): To jsme slyšeli oficiální prohlášení vlády, ale ministr Škromach teď řekl, že ústavním činitelům, tedy i politikům se příští rok ty mzdy nezvýší, naopak že se sníží. Můžete to uvést na pravou míru, pane Roučku?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ano, já to můžu uvést na pravou míru. Platy ústavních činitelů, tzn. i poslanců tři roky jsou již zmražené a další tři roky do roku 2006 prostě jsou zmražené. Ti ústavní činitelé, když mám to ilustrovat na příkladu poslanců, nyní berou 46 500 hrubého. Já tady jsem si připravil, jak to bude v tom příštím roce, jak to bude, jak to bylo loni. Čili když si vemete rok 2003, 46 500 je základní plat měsíční, ročně k tomu přibyly dvakrát po 50 % třináctý, čtrnáctý plat, ročně to dělá 604 500.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ano.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Za rok 2004 46 500 zůstává, je to zmraženo. Přibyde jednou 50 %, čili to je 581 260 korun a v roce 2004, pokud dojde k tomu, co navrhuje vláda, čili ten základní plat zůstane zmražen, ústavní činitelé dostanou přidáno dvakrát 10 %, čili ten ústavní činitel, poslanec bude brát 47 300 měsíčně, čili ročně to bude 567 600. Čili když si vemete ty tři roky, reálný příjmy poslanců jdou dolů. Já to nechci nijak zdůvodňovat, já většinu času jsem v té Poslanecké…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Nemusíte, já Vás jenom, dovolte mi, abych Vás doplnila. Stejně tak ministrům, těm sice stoupne měsíční plat o 1500 korun, ale roční příjem jim klesne z částky 1 147 900 korun na částku 1 077 600 korun. Pane poslanče, vláda ale zdůvodnila to zvýšení měsíční mzdy ústavních činitelů tím, že by nebylo správné, aby od příštího roku klesly platy soudců a státních zástupců, protože by to ohrozilo jejich nezávislost. A jejich ale roční příjmy, jak Vás tak poslouchám, ale přeci reálně klesnou. V tom případě bude ohrožena jejich nezávislost.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Tam jde o to, a v tom je to trošku zapeklité, že máte ústavní činitele, ale zároveň v té kategorii jsou bráni i soudci a státní zástupci. Čili co já bych navrhoval – oddělit ty soudce a státní zástupce, nechat ty ústavní činitele zvlášť, protože máme 200 poslanců, 81 senátorů, nějaký ten ministr k tomu prostě a další, těch soudců je řádově 3000 soudců, 3000 státních zástupců. Čili já bych navrhoval, aby prostě toto byla zvláštní kategorie.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Aby se to oddělilo. Takže až se o tom návrhu bude hlasovat, tak Vy nebudete pro to, jak je teď, Vy budete pro to, aby se změnil?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já bych byl pro to, aby toto bylo odděleno.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Jak bude hlasovat pan Zahradil?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: No, já myslím, že platy poslanců a ústavních činitelů samozřejmě budou vždycky bolavým tématem a budou dráždit veřejnost vždycky, ať zůstanou stejné, nebo budou vyšší, nebo budou nižší. Pravda je, že skutečně i podle toho, jak já jsem si to počítal, tak ty informace o tom, že dojde k jejich zvýšení, nejsou správné. Platy ministrů a poslanců de facto klesnou. Ale myslím si, že by vláda měla v tuto chvíli držet tu linii, kterou jsme si jednou dohodli, tzn. že platy budou zmrazeny a že se nebude ani žádná část těch tzv. třináctých a čtrnáctých platů rozpouštět do nějakých extrapříjmů, které se budou přidávat k těm platům. Veřejnosti…

Moderátor (Štěpánka Duchková): Znamená to, že se vůbec ty platy nebudou, Váš návrh – vůbec s nimi nehýbat?

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já bych s nimi vůbec nehýbal. A pokud se má zrušit třináctý a čtrnáctý plat, tak si myslím, že je to opatření, které svou logiku má, pokud existují nějaké zdroje, které se třeba státním zaměstnancům rozpustit mohou v normálních mzdách, tak ať to vláda udělá. A hlavně, prosím pěkně, ať příště vláda neslibuje státním zaměstnancům před volbami, že jim přidá tolik a tolik, když potom zjišťuje, že na to ve státní kase nejsou peníze. Koneckonců státní dluh, když už jsme u toho, když se tady pan Rouček tak vychloubal těmi úspěchy vlády, dostoupil takové výše, že jsme se stali nejhůře zadluženou zemí ze všech těch nových přistupujících zemí a že nás za to kritizuje už i EU.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ale zůstaňme, pánové, u těch příjmů. Pane Roučku, zůstaňme u těch příjmů.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Toto neplatí, ale zůstaňme u těch platů.

Moderátor (Štěpánka Duchková): My jsme teď, jak jsme mluvili spolu, tak jsme mluvili o platech v příštím roce. A pojďme teďka na ty letošní příjmy. Vláda konstatovala, že rok má dvanáct měsíců, a zrušila od příštího roku státním zaměstnancům třinácté a čtrnácté platy. Lidé placení státem ale ještě letos dostanou 10 % třináctého a 10 % čtrnáctého platu, politici ale obdrží celou polovinu třináctého platu teďka v červnu. Premiér prohlásil: Nenašli jsme způsob, jak to srovnat. Pane Roučku, co říkáte na tento argument pana premiéra?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já bych ten způsob hledal dál. A pokud se ten způsob nenajde, třeba bych navrhoval to, co třeba dělám s třináctým, čtrnáctým platem já, že to dám prostě na veřejně prospěšné účely. Pokud jde třeba o mě, já v té Poslanecké sněmovně jsem dva roky, čili většinu, o většině toho jsem ani vůbec nehlasoval. Přišel jsem tam k něčemu, co schválili třeba poslanci, kteří tam jsou již delší dobu. Ale já bych se vrátil k těm třináctým, čtrnáctým platům státních zaměstnanců.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Jenom, promiňte, promiňte, k tomu panu premiérovi: Považujete to tedy za trochu nešťastný výrok, to, co on řekl: Nenašli jsme způsob, jak to srovnat?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Máte něco zákonně uděláno. Pokud je možno ten zákon změnit, já to všemi deseti, jak se říká, podpořím.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ano.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ale chtěl bych říci něco k těm třináctým, čtrnáctým platům. Ono není to, jak zde říká pan Zahradil, prostě že jsme něco slibovali. Víte, že teď je před volbama a my ten třináctý plat nebo vláda ten třináctý plat dává 10 %. Kdyby chtěla být populistická, kdyby chtěla něco slibovat, tak prostě dá 50 a bude ty peníze hledat na konci roku.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ať to už, proboha, tahle vláda nedělá, ať už nic neslibuje, protože to stejně nedodrží, ne.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Víte co? Třináctý a čtrnáctý platy byly zavedeny…

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ne. Můžu se k tomu ještě vyjádřit?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Nechte mě domluvit, zase skáčete do řeči.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ne, ale já bych také rád přece jenom něco řekl, pane kolego.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Vždyť jste řekl, vždyť jste řekl.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Vy z toho děláte svůj monolog a já bych byl docela rád, kdybyste mi uvolnil taky prostor.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Kdo zavedl třinácté a čtrnácté platy? Vláda ODS v první polovině 90. let.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pane Roučku, pane Roučku, nechme teď vyjádřit pana Zahradila.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Jestli můžu ještě něco říct k tomu výroku pana premiéra Špidly, já nevím, jestli je to pravda, to, co pan premiér říká, že to nejde.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ano, je to pravda. To, co jste slyšel z mých úst, je to pravda.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ne, že to nejde ošetřit. A já myslím, že pokud se státním zaměstnancům, jejichž platy stále ještě souvisí nějakým způsobem s těmi platy ústavních činitelů, pokud se jim ty třinácté a čtrnácté platy odebírají, protože na ně vláda nemá peníze, tak si myslím, že je logické, aby se samozřejmě ve stejné míře odebraly i ústavním činitelům, a ne, aby tam existoval nějaký rozdíl 10 % versus 50 %. Já doufám, že si s tím vláda poradí.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Ano, to je otázka na pana Roučka. Proč to nemůže být u vlády stejné jako u státních zaměstnanců?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já s tím naprosto souhlasím a požádal bych kolegu Zahradila, ať navrhne teda technické řešení toho problému.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ale to je geniální, pane kolego. Tak vy to neumíte, vy si nejste schopni poradit s takovouto, vy si nejste schopni poradit s takovouto elementární věcí.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Vy to umíte, tak řekněte teď tady na kameru, jak byste tuto elementární věc řešili, řekněte to.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Vy jste vláda, vy máte zodpovědnost a vy této své zodpovědnosti laskavě dostůjte. A nesvádějte svou zodpovědnost na opozici.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Řekněte to. Buďte konstruktivní opozice, buďte konstruktivní opozice a řekněte, jak byste to řešili.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pánové, vy už zase mluvíte jeden přes druhého.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ne, vy máte zodpovědnost. A vy to buďto uděláte, anebo to neumíte a pak to neuděláte a pak zřejmě vám to lidé spočítají ve volbách. To je velmi jednoduché.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já Vám říkám, navrhněte tady řešení, máte tu možnost, máte tu možnost.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Vy mi nic neříkejte, Vy mi nic neříkejte, Vy jste vládní poslanec. Vaše vláda nezvládá vůbec nic, neumí provést ani takovouto jednoduchou účetní operaci.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Zvládá, vláda zvládá všechny věci, které…

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ať to vláda laskavě udělá, přineste to do sněmovny, my vám to tam schválíme. A nevymlouvejte se tady, nevykrucujte se tady. Udělejte to.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Já Vám tady říkám, jste-li konstruktivní opozice, dejte tady řešení, předložte divákům řešení.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Ne, udělejte to, ne, udělejte to. Jste vláda, máte vládní odpovědnost, udělejte to.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Předložte divákům řešení.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pánové, děkuji Vám, že jste k nám dnes přišli. Podívejte se, jak dopadlo naše divácké hlasování. Na otázku: Souhlasíte, aby státním zaměstnancům a ústavním činitelů byly zrušeny třinácté a čtrnácté platy, odpovídá 83 % diváků ano a 17 % ne. Překvapilo Vás to?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Nepřekvapilo.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Nepřekvapilo.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Nyní jezdíme v rámci volební kampaně po celé zemi, my již dva měsíce a to jsou věci, které slyšíme od lidí. Rok má dvanáct měsíců.

Jan Zahradil (ODS), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Rok má dvanáct měsíců, takže logika je mít dvanáct platů.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: Přesně tak.

Moderátor (Štěpánka Duchková): Na závěr jste se shodli, pánové.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec PS PČR, kandidát do EP: No, vidíte to.

Moderátor (Štěpánka Duchková): To jsem ráda.