Kotel

 

Moderátor (Michaela Jílková): Milí občané, náš host kdysi prohlásil, že vstup do EU je sňatkem z rozumu, nikoliv z lásky, teď se hrne do Evropského parlamentu. Ze zištných důvodů nebo z lásky k vlasti? Dobrý večer v Kotli. Dámy a pánové, stínový ministr zahraničí ODS, místopředseda ODS Jan Zahradil.

Divák: Chtěl bych se zeptat, pokud budete zvolen do EU, budete zastupovat rovněž zájmy německé menšiny v ČR?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Budu zastupovat zájmy všech občanů ČR, tedy všech lidí, kteří mají stání občanství ČR, bez ohledu na národnost. Žijí zde Češi, Slováci s českým občanstvím, Maďaři i Němci s českým občanstvím. Já vycházím z toho, že ten, kdo má české občanství, tak pro něj není důležitá národnost, ale státní příslušnost, takže je loajální k tomuto státu.

Moderátor (Michaela Jílková): Máte přehled, žijí tu i jiné národnosti…

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Nebudu je všechny vypočítávat.

Moderátor (Michaela Jílková): Mohl byste nám ale říci, co konkrétně vás na tom zajímá, v čem máte obavu, že vás nebude zastupovat.

Divák: Mám obavu, jako český občan německé národnosti se stále cítím pořád jako občan druhého řádu, ačkoliv byl otec antifašista, za Hitlera byl zavřen, jeho bratr také, nemáme nárok na nic, všichni ostatní zdědili nějaké majetky nebo nemovitosti. Podle Benešových dekretů, mimo to jsme šli do transportů v 48. roce, rodiče museli dělat na jáchymovských dolech…

Moderátor (Michaela Jílková): A vy se domníváte, že právě v Evropském parlamentu zde pan místopředseda….

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Zaprvé bych si to dovolil považovat za bilaterální záležitost, tedy česko-německou, zadruhé jsem přesvědčen, že k těm prezidentským poválečným dekretům bychom se vracet neměli. Je to uzavřená kapitola dějin, 60 let stará, jak ten odsun, tak konfiskace německého majetku byly provedeny na základě mezinárodních dohod, Postupimské a Pařížské reparační dohody. Když to teď začneme otevírat, tak se dostaneme do nikdy nekončícího kruhu restitučních požadavků, zejména z bavorské strany. Velmi bych varoval předtím, abychom to otvírali.

Divák: Proč to platí na ty antifašisty, kteří byli za Hitlera pronásledováni a dodnes tím trpí?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Jedná se tu o jakési možnosti nijakého odškodnění pro ty antifašisty. Na druhé straně musím trvat na jedné věci, jestliže byl někdo německým státním příslušníkem, tak se na něj prostě vztahoval dekret o konfiskaci majetku, který byl právě podložen Pařížskou reparační dohodou. Ten majetek byl konfiskován jako záloha na válečné reparace.

Divák: Jsem student střední školy a jestliže absolvuji jakoukoliv školu v ČR a budu žádat o zaměstnání v zemi EU, tak mi bude její statut uznán?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Jak které školy.

Divák: Myslím jakékoliv v ČR.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: V EU to neplatí paušálně, musíte vědět, ve kterém státě a který typ školy. Není to tak, že byst vystudoval cokoliv, přišel do EU do nějakého státu a oni by vám řekli, že je to bezvadné, že vás hned zaměstnají. Je to na bázi bilaterálních dohod, vy musíte vědět, se kterým státem máme uzavřené ty dohody, abyste měl jistotu, že vám tam to vzdělání uznají. Není to automatické. Předem si zjistěte, který typ školy a v jakém státu to uznávají.

Moderátor (Michaela Jílková): Pan místopředseda zde hlásá, že když budeme volit ODS do Evropského parlamentu…

Jan Zahradil, místopředseda ODS: To doufám…

Moderátor (Michaela Jílková): To doufat můžete, tak říkáte, že váš hlas zcela jistě nebude promarněn. Mohli bychom se tedy zaměřit, jak nebude promarněn. Vy říkáte, že chcete odstranit rychle nerovné podmínky v některých klíčových oblastech, tím máte na mysli např. volný pohyb osob atd. Kdybyste nám mohl říct jak rychle to odstraníte, když se to nepodařilo v těch předvstupních jednáních. Jak to prosadí, když bychom vám hodně fandili, vašich 8 poslanců, kdybyste dostali hodně hlasů v tom obrovském evropském parlamentu, kde těch poslanců bude 732.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: K těm tzv. diskriminačním opatřením v ČR mohu říci následující. Byla zavedena na základě toho, co dojednala tato vláda a mohou byt buď ukončena po nějaké době, nebo prodloužena. V tuto chvíli existují, např. na volný pohyb osob, s tím my nic neuděláme. S čím můžeme něco udělat, aby po dvou letech, kdy se to bude celé znovu přehodnocovat, zda ta opatření měla nebo neměla význam, aby tato opatření na volný pohyb osob, pracovních sil, nebyla prodloužen na další tři roky.

Moderátor (Michaela Jílková): Abyste nás nebalamutil. Jde o to, že to jsou přechodná období, tak je to označováno, je to omezeno nějakým rokem. My jsme přesvědčováni, že to bude do určitého roku, který je u těch jednotlivých opatření znám, a pak to skončí. Tak vláda nám říká, že to skončí, vy nám říkáte, že to možná skončí, my tedy nevíme.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Ten rok, kdy to skončí, nezná ani naše vláda, protože to dohodla tak hezky, že nejdřív to bude platit 2 roky, potom s to může prodloužit o další 3 roky, a po těch 5 letech se to může prodloužit ještě o další dva roky. Jde o to, abychom když už ta škoda byla spáchána, abychom dosáhli toho, že to alespoň po těch dvou letech bude ukončeno, když už si ty 2 roky toho přechodného období musíme protrpět. Mimo jiné je to záležitost i naše, abychom v tom Evropském parlamentu vytvářeli nějaký politický tlak na politické struktury EU, doufám, že ten tlak bude úspěšný…

Moderátor (Michaela Jílková): Jak ho budete vyvíjet?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Doufám, že v tom nebudeme sami.

Moderátor (Michaela Jílková): Kdybyste nám to popsal, jak těch 8 poslanců, když budeme vám fandit, jak vyvíjí tlak.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Doufám, že jich bude více, ale předpokládejme, že jich bude 8. Těch 8 poslanců, kdyby tam bylo jako 8 solitérů, tj. nezávislých, vlajících…

Moderátor (Michaela Jílková): Já myslím vašich.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Ano, říkám kdyby. Kdyby to bylo 8 nezávislých, nezařazených poslanců, nepatřících k žádné frakci, tak by tam byli k ničemu. V EU stejně jako v našem parlamentu je to tak, že jsou tam politické frakce, vy se musíte do nějaké zařadit, pokud nejste ten nezávislý poslanec, který si tam může povlávat v nějakém vakuu, ale když je člověk členem nějaké politické strany, tak se musí zařadit do nějaké politické frakce a síly té frakce může pak využívat k tomu, aby si věci nějakým způsobem pohnul dopředu. Když se nám podaří, což doufám a předpokládám, zařadit se do nějaké silné frakce, např. do té pravicové evropských lidovců a demokratů, tak ta má asi 250 poslanců a to z těch 732 je výrazně více než 8. tuto sílu bychom pak samozřejmě používali.

Divák: Vy jste teď říkal, že kdybyste byl europoslancem, že byste hájil zájmy ČR a českých občanů, ale tak to není, myslím, že máte hájit celou Evropu.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Je vidět, že tu existuje určitý zmatek mezi tím, kdo je to evropský komisař a evropský poslanec. Evropský komisař je úředník, který je členem té evropské administrativy a ten nesmí hájit zájmy své země, za kterou tam byl vyslán. Evropský poslanec, tak je to přesně naopak. Byl za tu zemi zvolena předpokládá se, že za tu zemi bude kopat. Pan Telička, který byl jmenován komisařem, tak má přímo z těch evropských smluv zakázáno protěžovat nějak ČR, jinak by se zpronevěřil svému poslání. U těch europoslanců to neplatí, tam je to přesně naopak.

Moderátor (Michaela Jílková): Kdybyste nám tedy mohl vysvětlit, k čemu nám tam ten Čech jako eurokomisař je?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: To je bezvadná otázka a já bych to také strašně rád věděl, k čemu nám tam je. já si totiž myslím, že bychom ho tam totiž mít nemuseli. Jestliže ten člověk nemá, nesmí hájit zájmy té země, která ho tam nominovala, tak je jedno, za kterou zemi tam byl nominován. Udělejme to tak, že to bude sbor nějakých neutrálních úředníků, jedno ze které země, jaké národnosti a není nutné, aby tam byla nějaká trafika pro ČR, která se stejně stane předmětem nějakých politických obchodů. Mě by to tedy nevadilo.

Moderátor (Michaela Jílková): Také nejste tím eurokomisařem, on ten plat je dost dobrý.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Plat je tam věru vysoký, to je pravda.

Divák: Chtěl jsem se zeptat, když jsme s takovou slávou stupovali do EU, jestli náš nebo parlament Evropský pamatuje na příhraniční města, která sousedí s německými městy, kde jsou hraniční přechody, jestli vyčlení nějaké finanční prostředky, aby se trochu ta města dala zvelebit. V dnešní době to vypadá hrozně, jsou to samé vietnamské stánky a ruiny.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já těch měst v pohraničí přeci jen pár znám, tento pocit jako vy nemám. Myslím si, že některá města za těch posledních 10 – 15 let docela prokoukla. Je pravda, že někde, nejspíš na severu Čech, tam mi to připadá nejvíc, že jsou některá zanedbaná. Dají se na to čerpat různé peníze z těch strukturálních fondů, možná se k tomu můžeme dostat kolik jich bude, jestli jich bude hodně nebo málo, ale fakt je, že když jsem mluvil o těch diskriminačních opatřeních, tak je pravda, že jsme byli krmeni informační kampaní od vlády, že úderem 1. 5. padnou hranice, padnou zábrany a bez pasu, bez jakéhokoliv dokladu budeme moci cestovat kdekoliv. Teď se ukazuje, že to tak není, že tu zase máme nějaké dvouleté období, kdy aspoň tu občanku s sebou budeme muset mít. To je další příklad toho, co by bylo zapotřebí odstranit po těch dvou letech, dřív to nestihneme, ale aby se to neprodlužovalo o další roky.

Moderátor (Michaela Jílková): Ještě by bylo dobré odstranit ty prostitutky z těch silnic, ale ty snad budou teď platit dně. vy nejste pro daně?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Nejsem přesvědčen o tom opatření, připadá mi to, že se stát mění na pasáka, když zdaňuje tuto podnikatelskou činnost. Myslím, že by si ten stát měl rozmyslet, jestli to chce tímto způsobem legalizovat. Moc se mi to nelíbí.

Moderátor (Michaela Jílková): Vrátila bych se k těm strukturálním fondům. Jde o to, pane místopředsedo, že jste nám říkali, říkali to všichni politici, jak budeme v té EU čerpat peníze apod., jak se budeme mít finančně lépe. Já jsem byla překvapena, ve Štrasburku jste měl 4. 5. projev, bylo tam první zasedání rozšířených zemí, ten projev byl jistě významný, a vy jste tam řekl, že na nových členských zemích je dokázat, že nevidí evropskou integraci jen přes strukturální fondy. Najednou se na té evropské půdě měníte v takového chápajícího filozofa a doma jste nás krmili těmi penězi, ale jakmile jste tam, tak už ty peníze, že…?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Zaprvé si myslím, že zrovna my jsme nebyli těmi, kteří by národ krmili nějakými báchorkami o penězích. Je to už dost dlouhá doba, řada měsíců, kdy jsme říkali, že s těmi penězi to nebude tak jednoduché, že peníze nejsou nijak jisté, protože nepřijdou na dřevo, nikdo vám to nepřinese v kufru nebo nepošle na účet, ale jsou to peníze na projekty. Tj. musí tu být nějaký projekt, musí být schválen, musí na něj vláda ještě vyčlenit peníze ze státního rozpočtu atd.

Moderátor (Michaela Jílková): Jde mi o to, že vy vyzýváte země, aby to neviděly jen přes ty peníze. Tak přes co to máme vidět?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já jsem přesvědčen, že jestli existuje v našem členství v EU nějaká výhoda, tak to není v tom přísunu peněz strukturálních fondů. Tady se neustále hovoří o nějakých 40, já jsem teď viděl zpravodajství, že 40 miliard korun sem připlyne do roku 2006 ze strukturálních fondů, tj. asi 13 miliard ročně, když to vydělím třemi. To je o něco víc, než 1 % státního rozpočtu, čili 1 setina a co za to tady kdo postaví? Doby, kdy se platily peníze Španělsku, Řecku a Portugalsku před 20 lety, kdy tam byly tři chudé země, tak jsou dávno pryč. Dnes tam vstoupilo dalších 10 relativně chudých zemí jako jsme my, peněz je pořád stejně, žadatelů je víc…

Moderátor (Michaela Jílková): Tak v čem spatřujete ten význam?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Nespatřuji ho v těch penězích a řeknu vám, v čem.

Moderátor (Michaela Jílková): Víte, ono to občany bude stát peníze ta EU, zvýší se nám DPH atd., tak v čem to máme spatřit?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Můj názor je, že členství v EU pro ČR znamená určitou visačku kvality, dává se na vědomí, že ten stát dosáhl nějaké úrovně v politické, ekonomické právní oblasti a že může být, jinak nás do EU nezvali, kdyby to bylo jinak. Kdyby to tak nebylo…

Moderátor (Michaela Jílková): Ať reaguje občan, my jsme ho neslyšeli.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já ho slyšel.

Moderátor (Michaela Jílková): Ale neslyšeli ho televizní diváci, nesmíte myslet jen na sebe.

Divák: Když mluvíte o tom, vždyť ta ekonomika, je to všechno v čudu, nic tu není a to 1 % co vám dají, co z toho chcete dělat, vždyť tenhle stát je tak zadluženej, až to není hezké.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: To je pravda, je zapotřebí se ptát, kdo ho zadlužil.

Divák: Politici. Vy říkáte, kdo ho zadlužil. Podívejte se nahoru, ČSSD už dávno nemělo být u moci, už ho měl někdo svrhnout, tahle vláda může být ráda, že lidé jsou zticha a hrabou si na svým písečku. Kdyby to bylo jinde, v životě by Špidla odborářům neřekl, že se s nimi nebude bavit. Podívejte se v Itálii, Německu, kdekoliv jinde. Vždyť je to hanba, dělají z nás kašpárky v EU.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já skoro nemám na co reagovat, sám bych to lépe neřekl.

Moderátor (Michaela Jílková): Myslím, že to bylo myšleno i do vašich řad, pane místopředsedo.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já tomu rozumím. Vy jste měl na mysli, když jsem mluvil o ekonomické, politické atd. úrovni, tak jste asi myslel, že to není taková sláva, abychom to s tou EU někam dotáhli. Ten stát samozřejmě má různé problémy, řadu z nich způsobila tato vláda zcela určitě…

Divák: Tak proč jí tam máte? Proč jí nesundáte?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Protože v parlamentu je nás v tuto chvíli 57, na svržení vlády potřebujete 101 z 200, my jich máme 57. Muselo by se k nám přidat dalších 40 poslanců, ti to samozřejmě neudělají…

Divák: Pomožte lidem, kteří chodí stávkovat.

Moderátor (Michaela Jílková): Možná je zajímavé, že se tam vymezujete vůči té levici, vládě, ale dnes jsem si v denících Bohemia přečetla předsedu poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika, který na vás pěl ódy, jak jste zdatný politik, že si rozumíte v názorech, že dokonce v národních zájmech byste mohli hrát stejnou strunu. Máte tedy nějakou tajnou dohodu s komunisty?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Je to od poslance Kováčika milé, škoda, že mu nemohu oplatit stejnou mincí, tak hezky bych o něm mluvit nemohl. Pro mě je vždy legrační, když strana, která léta vyznávala proletářský internacionalismus, se Sovětským svazem na věčné časy, nikdy jinak, tak najedou mluví o národních zájmech. Před 10, 15, 20 lety je národní zájmy vůbec nezajímali, to jim Československo bylo ukradené a co řekla Moskva bylo svaté, takže tomu věřit nemohu. Podle mě je to nějaký obrat, že si komunisté zrovna teď hrají na obhájce národních zájmů, tak to mi od nich připadá až nestydaté. Nemohu tomu věřit.

Moderátor (Michaela Jílková): Jen jestli.

Divák: Nechtěl bych moc mluvit o Evropě, je lepší nejdřív si uklidit doma, pak jít do Evropy. Vy jste udělali nový zákon o exekutorech, ale zapomněli jste, že když se ti exekutoři proviní, že by měli být za to odpovědní. Jak to napravíte?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Já bych se v tom, co jste řekl, chytil toho slova „vy“.

Divák: Jste poslanec.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Ano, ale za určitou politickou stranu, který hájí určité názory. Když je ve sněmovně schválen určitý zákon, tak to vůbec neznamená, že jsem pro něj automaticky hlasoval. Vždy druhý den v novinách, když se něco odhlasuje, vyjde velký titulek „poslanci schválili, sněmovna schválila“. Bylo by velmi dobré, i vám by to pomohlo kdyby ta média informovala o tom, kdo to schválil, kdo pro to hlasoval, kdo byl pro ten zákon, který se ukáže jako špatný.

Moderátor (Michaela Jílková): Ale lidé by si představovali, když už tam sedíte jako opozice, že nejen budete kritizovat, že upozorníte na nedostatek v zákoně, že si všimnete toho, co říká občan, a zda jste to řekli.

Divák: Aby zas nevznikl nějaký nový institut jako byly kampeličky, oni nevěděli jak potrestat ty, co to rozkradli.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Na to musím argumentovat. Ten argument znám, že opozice by se měla chovat konstruktivně a nejen povykovat na vládu z opozičních lavic. Musím říci, že jsme přišli s různými návrhy zákonů, některé dokonce se zdá že budou i tou sněmovnou schváleny, přestože je předložila opozice, je to např. o zkráceném zápisu do Obchodního rejstříku, což pomůže podnikatelům, zejména OSVČ. Ne všechno, s čím přijdeme, je tam ten vztah opozice versus vláda, tak ta vláda ne je schopna přijímat z toho věcného hlediska, leckde to jen z toho ideologického hlediska letí pod stůl.

Moderátor (Michaela Jílková): Kdybychom třeba vzali včerejší diskusi v PS.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Která nebyla.

Moderátor (Michaela Jílková): Ke které nedošlo, kdy jste chtěli diskutovat právě o čerpání peněz ze strukturálních fondů, tak bych upozornila na velmi zajímavý argument pana poslance Kalouska a Grosse. On totiž na to téma, na které jste chtěli hovořit za svědectví kamer, tak byl seminář v rozpočtovém výboru 23. 3., kde byla velmi reprezentativní společnost k tomuto tématu, krajští představitelé, premiéra jste tam měli. Kolik tam bylo lidí od vás z ODS? 1 poslanec. Pan poslanec Kalousek řekl, že až v září se to bude projednávat na rozpočtovém výboru, že ODS tam určitě nebude, že se tam bude pouze pracovat.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Pan Kalousek je členem vlády, je předsedou jedné vládní strany, kritika z jeho strany je logická. Pokud skutečně, já si to zjistím, to je zajímavá informace, na tom zasedání naši poslanci chyběli, tak se budu velmi zlobit na ty, kteří tam nepřišli, to ze svého postavení místopředsedy ODS ještě stále mohu a myslím, že mohu proti těm lidem vyvodit i nějaké sankce. Nic to ale nemění na tom, že vláda, kdyby za něco stála, nečekala by na to, až ji vyzveme, ale přišla by do sněmovny s papírem, kde by jasně ukázala, co z těch strukturálních fondů můžeme skutečně čerpat, jestli je na to vláda připravena, protože víme, že není připravena, a jestli to takhle bude pokračovat, tak z těch peněz nedostaneme skoro nic. nemá to nic společného se zasedáním rozpočtového výboru.

Divák: Já nedostal pořádnou odpověď.

Moderátor (Michaela Jílková): Myslíte na ty exekutory? O tom jsme hovořili, slyšeli jsme.

Divák: Proč ta chyba nastala?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Mohu vám pouze říci, že máme ve sněmovně, zase se vracím k tomu, co jsem řekl, nikoliv 101, ale 57 poslanců, takže když se vám nějaký zákone nebude líbit, poprosil bych vás o jednu věc, nejen vás, ale všechny, dá se to zjistit přes internet, není to složitá věc, abyste si zjistili, kdo hlasoval pro a kdo proti, abyste přesně věděli, kdo za to může. Že to není sněmovna jako celek, ale že za to mohou konkrétní poslanci z konkrétních politických stran. To je odpověď, kterou vám mohu dát.

Divák: Já jsem vás poslouchal několikrát v televizi, vaše projevy a mohu říci, že zřejmě patříte mezi schopné politiky. Myslím si, že i funkce ministra zahraničí by vám seděla. Přesto bych vám rád položil jednu otázku, trápí mě jedna věc. Občané této republiky několik let poslouchali Hlas Ameriky o americké demokracii. Dnes je situace taková, že lidé pracující ve fabrikách si ušetřili si pár korun a chtějí jet do USA, tak si podají vízum, za něj zaplatí 3 000, nakonec jim to nevrátí, spláčou nad výdělkem a já to považuji za hrubou nespravedlnost. Myslím, že na vině je naše vláda a poslanec. Stanete-li se ministrem zahraničí, máte dostatek odvahy bojovat za tuto rovnost občanů ČR a americké?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Máme s USA bezvízovou povinnost, oni pro ČR víza nepotřebují, naopak to neplatí. Mě to vadí, jsem členská země NATO, čili jejich spojenec, tak není důvod k tomu, aby ta víza tu byla. Je jasné, že můžeme vyvíjet tzv. politický tlak. Když oni nebudou chtít, tak ta víza nezruší, nezruší tu vízovou povinnost, nicméně se dá v tuto chvíli, možná to stojí za zmínku, když jsme mluvili o EU, dá se v tuto chvíli využít i toho členství v EU, protože de facto téměř všechny země EU, s výjimkou Řecka, mají s USA bezvízovou povinnost. Myslím si, že je možné toho členství v EU využít k jakémusi nátlaku…

Moderátor (Michaela Jílková): Je možné, ale abychom odpověděli jasně, vy jste také znám tím, že pořád zdůrazňujete tu transatlantickou vazbu, je to pro vás důležitý spojenec. Kdybyste byl ministr zahraničí, měl byste odvahu, jel byste do USA, tam byste americkému prezidentovi řekl, ať to zruší, nebo my vám to také zavedeme.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Mohu určitě zaručit, že bych tlačil na americkou administrativu ve směru zrušení té vízové povinnosti. Jakkoliv nemám rád tuto vládu, mám proti ní tisíc výhrad, tak musím přiznat jednu věc, že v tomto ohledu i české Ministerstvo zahraničí se dnes pokouší dělat co je v jeho silách a na USA prostě tlačí. Říkám to i s tím, že proti té vlády mám tisíc výhrad, její ekonomická politika se mi nelíbí, ale v tomto konkrétním bodě ta vláda se zrovna nechová špatně.

Moderátor (Michaela Jílková): Je na vás vidět, že se pohybujete v té diplomatické vrstvě podle odpovědi.

Divák: Měl bych otázku finanční. Vy schvalujete finanční zákony, rozpočty, všechno schvalujete ve sněmovně a chtěl bych vědět, kolik je zadluženost dodnes naší republiky, kolikrát se zadlužíme až půjdeme do té unie, kolik nás to bude stát a do jaké výše můžeme jít, než nás někdo schramstne a utřeme zobák a nebudeme mít z té republiky nic.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Musím zase začít tím paušálním konstatováním „vy tam schvalujete“. My neschvalujeme, hlasovali jsme proti rozpočtu. Když přijde do sněmovny stejný rozpočet jako na letošní rok, tj. s deficitem 120 miliard korun, tak pro něj zas hlasovat nebudeme. Zadlužení tohoto státu v tuto chvíli vysoce převyšuje hranici, která je nutná k tomu, aby se mohla zavést společná měna. Vláda sice hovoří o tom, že chce zavádět euro, ale tím, co dělá, nás od toho eura vzdaluje. Pokud to tak bude vláda dělat dál, tak se můžeme dostat do situace, že na konci jejího funkčního období bude státní dluh ČR, teď to číslo řeknu, doufám, že se tu z toho někdo nesloží, 1000 miliard korun, což je číslo, které pro stát velikosti ČR je neúnosné, není možné tímto způsobem pokračovat dál. Obávám se, že tato vláda nemá dost kuráže, aby do těch finančních záležitostí šla razantnějším způsobem, protože každému naslibovala všechno a teď to každý po ní vyžaduje, když nám to slíbili, ať to doručí ty sliby. Ta vláda se do toho obává vstoupit.

Divák: Co z toho vplyne, když tu vrchní hranici nemůžeme překročit, nebudete mít z čeho platit. Ti bohatí budou bohatí a ti chudí budou ještě chudší.

Jak to pak chcete řešit?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Ten stát má k dispozici jen tolik peněz, kolik jich nějakým způsobem vybere na daních, poplatcích, odborech atd. ty peníze se nikde netisknou, musí být nějakým rozumným způsobem přerozděleny. Ten státní rozpočet v tuto chvíli přesahuje částku 800 miliard korun ročně, to se musí nějakým způsobem přerozdělit a je na osvícenosti té vlády, která zrovna vládne, jak to udělá. Podle mne tato vláda to nedělá dobře, myslím, že penězi plýtvá, investuje tam…

Moderátor (Michaela Jílková): Pojďme si teda říci, co byste udělali vy. Snížili byste tu daň na 15 %, z čehož vyplývá, jak jste řekl, že stát může rozdělovat jen co vybere na daních apod., tak jsou odhady, že v těch prvních letech byste vybrali méně, protože by to bylo razantní, tím byste měli méně peněz na rozdělování i na to plýtvání, tak komu byste při tom rozdělování odebrali.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: To je dobrá otázka. Myslím, že bychom nemuseli odebírat nikomu. Víte proč? Protože dnes je situace v tomto státě taková, že daně jsou relativně vysoké, relativně složité je vyplnit daňové přiznání, to je práce na 14 dní a s daňovým poradcem za zády, než to všechno prolistujete, vyplníte kolonky atd. Je tu celá možnost různých, až postranních úniků, máte všelijaké odpisy, můžete si dávat to či ono do nákladů, takže je spousta lidí, kteří neplatí vůbec žádné daně. Když by byly daně jednoduché, platila by se jedna paušální částka rovné daně, tak by spousta lidí, kteří dnes daně neplatí, by platit začali, protože by se jim nevyplatilo hledat kličky, jak se z toho nějak vyvléknout. Ty daňové výnosy by podle našich výpočtů nijak výrazně neklesly.

Moderátor (Michaela Jílková): Můžete reagovat, věříte tomu, zdá se vám to?

Divák: Nevěřím tomu, ale proč neuděláte ty tažné koně, chytnout je za opratě, stáhnout je, ať se zatřesou a dolárky vám pustí na zem.

Moderátor (Michaela Jílková): A kdo?

Divák: Ti tažní koně, ti boháči, vždyť vám tam unikají daně.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: A kam nám unikají daně?

Divák: Ti podnikatelé, všichni, ti neplatí daně a takové a jsou nepostižitelní.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Právě jsem se vám pokoušel vysvětlit, že je to kvůli tomu, jaký je v tomto státě daňový systém. Zaprvé jsou daně vysoké, proto se lidem logicky moc platit nechce a využívají všech možných zatáček, zákrut a nástrojů v té daňové soustavě, aby se tomu placení vyhnuli. Když jim to zjednodušíme, daně jim snížíme, tak z toho nakonec budeme mít větší výtěžek, protože i ti neplatiči, kteří se tomu snaží vyhnout, je nakonec platit začnou. Nevyplatí se jim je neplatit.

Divák: Jmenuji se Mifek, ale chtěl bych odvést společnost od těch prachů, které jsou jistě důležité. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto státě řada institucí, které mají sloužit pro občany, slouží mizerně nebo vůbec. Chtěl bych zeptat, jestli máte představu, co s českou justicí, protože to je skupina zvláštních lidí, kteří jsou doživotně jmenováni podle Ústavy, nemají odpovědnost, nemají lhůty na rozhodování, rozhodují si jak chtějí a jsou nepostižitelní. Důkazem pro mé tvrzení je to, že řada občanů končí ve Štrasburku, protože v tomto státě se nedovolají. Tam mají velký úspěch, velkou naději, že český stát těmto lidem zaplatí velké peníze. Ptám se, jestli má ODS nějaký nápad, co s touto nespravedlivou justicí udělat.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Vidím to také jako velký problém. Jeden z největších problémů, se kterým těžko něco uděláte, je to, že justice je, asi by měla být, nezávislá na jakýchkoliv ostatních institucích. Jako poslanec mohu v PS brblat proti tomu, že procesy jsou příliš dlouhé, že se nevyřizují v patřičných lhůtách, ale v momentě, kdy to nějakým způsobem zveřejníte a kdy jako poslanec napadnete tu justici, tak se dostanete do situace, že oni vám…

Moderátor (Michaela Jílková): Dejme tomu, že by vyhrála volby ODS, asi byste měli ministra spravedlnosti, měli byste vládu, tak co byste s tím udělali? Teď říkáte, že můžete brblat, tak co byste kromě toho brblání dělali?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Brblat mohu jako představitel opozice. Jen tu větu dokončím. Když se jako politik pustím do kritizování soudce, tak jsme v zápětí napaden, že se vměšuji do nezávislosti soudu, ale to nechme stranou. Jsem přesvědčen, že kvalita té instituce se odvíjí od toho, jací lidé v ní sedí. Jestliže bude existovat v justici nějaká profesní čest, hrdost, jestliže si toho ti lidé budou vážit, jestliže budou zahajována kárná řízení v těch případech, kdy je to opodstatněné, oprávněné, jestli dokonce…

Divák: Jsou neodvolatelní?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Jsou odvolatelní, sněmovna je může odvolat, ale nikdy to ještě neudělala…

Divák: Teoreticky.

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Nikdy to neudělala, nikdy ten návrh nepřišel, ale je to tak.

Moderátor (Michaela Jílková): Protože musíme končit, tak velmi stručně. Kdybyste vyhráli ty volby, bylo to takové teoretické, že by tam nějaká čest a morálka se objevila, tak vy jako ODS byste to mohli ovlivnit směrem k lepšímu? Jak? Máte nějaký recept?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Mohli bychom to ovlivnit tím, že bychom zavedli jistá opatření k větší osobní odpovědnosti těch soudců.

Moderátor (Michaela Jílková): Jaká?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Tj. bylo by možné je více postihovat za to, že neplní nějaké lhůty, že by bylo zapotřebí ten proces nebo kauzu vyřešit v určité časové lhůtě, když by to ten člověk nesplnil, následovala by sankce. Dnes se to dá natahovat jako žvýkačka donekonečna, nakonec to skončí někde ve ztracenu.

Divák: Musí být ti soudci trestáni, musí být potrestatelní, jinak to nepůjde.

Moderátor (Michaela Jílková): Co s tou doživotností. To byste zrušili?

Jan Zahradil, místopředseda ODS: Nemůžeme zrušit nezávislost, ale můžeme zavést to, soudcům se to nelíbí, nelíbilo se jim to, velmi proti tomu protestovali, jakési kvalifikační zkoušky, přezkušování po určité době, aby se ukázalo, jestli ten soudce zná ty právní předpisy, jestli umí ten současný právní řád, pokud by to neuměl, dostal by se do nižší, méně honorované kategorie apod.

Moderátor (Michaela Jílková): Uvidíme, co by bylo, kdyby. Děkuji vám. Milí občané, od příštího týdne až do voleb do Evropského parlamentu tu budeme mít předsedy všech parlamentních stran, příští týden začneme předsedou US, místopředsedou vlády Petrem Marešem, který řekl, že pokud nezískají ani jedno křeslo v Europarlamentu, tak jako předseda US končí. Otázka je, zda US vystoupí z vlády, padne vláda a další věci. Příští týden předseda US, místopředseda vlády Petr Mareš.