Sedmička

Moderátor (Jana Bobošíková):Proč vadí exkomunista Telička, když s jinými exkomunisty občanští demokraté i lidovci řadu let vládli? Vydrží Pavel Telička jako evropský komisař jen do švestek, jak mu prorokují odpůrci, nebo vydrží do roku 2009, jak si přeje vláda? Přelije se vlna romských nepokojů ze Slovenska i k nám a budeme jí čelit novou železnou oponou? Proč vláda jedná o kandidatuře exministra Pilipa do Evropské investiční banky dříve se zahraničím než s českou opozicí? I o tom bude dnešní Sedmička. Pozvání do studia přijali kandidát na evropského komisaře, velvyslanec ČR v EU Pavel Telička, a první místopředseda ODS a lídr této strany pro volby do Evropského parlamentu Jan Zahradil. Po blamáži s Milošem Kužvartem se vláda rozhodla vyslat do Evropské komise současného velvyslance ČR v Bruselu Pavla Teličku. Podporují ho sociální demokraté a unionisté. Komunistům nevadí. Považují ho za profesionála. Nečekaně ostře ale Pavla Teličku napadají lidovci s tím, že je normalizační kariérista. Dvouleté předlistopadové členství Teličky v KSČ vadí i občanským demokratům. Bruselské špičky návrh vlády vítají. Kritiku Teličkova členství v KSČ považují za nesmyslnou.

Lidovcům se Pavel Telička od začátku nelíbí. Dnes to tady ve sněmovně dali znovu jasně najevo. Vadí jim, že byl před rokem 89 členem KSČ.

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL:Nemáme právo posvětit chování normalizačních kariéristů. Je to hezký dárek k výročí Vítězného února.

Lidovci vytkli Teličkovi také to, že jeho otec byl za komunistů diplomatem. Působil mimo jiné ve Spojených státech. Telička byl očividně kritikou lidovců zaskočen.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Toto se komentuje velmi těžko. Nemyslím si, že jsem kariérista a rozhodně ne bez páteře. Ti, co mě znají, tak to velmi dobře vědí.

Proti lidovcům okamžitě vystartovala ČSSD. Nelíbí se jí, jaký zvolili slovník.

Petra Buzková (ČSSD), ministryně školství:Nevím, proč KDU-ČSL vydává takovéto hysterické výkřiky.

Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu:To jsou zbytečně dramatické výrazy.

Stanislav Gross (ČSSD), ministr vnitra ČR:Nemyslím si, že je zrovna na místě tady nějaké velké moralizování.

Do lidovců se tentokrát obula také Unie svobody.

Vladimír Mlynář, ministr informatiky:To jsou trošku silná slova, že teď čas přestat se tady bít do stranických prsou.

Podobně jako lidovci ale nemá o Teličkovi valné mínění ani ODS.

Petr Nečas, předseda US-DEU:Patřil k té skupině mladých lidí, kteří z režimu jednoznačně profitovali.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pánové, já vám nyní přečtu zajímavý životopis. Vystudoval zahraniční obchod na VŠE. Po ukončení studia nastoupil do Ústřední státní banky československé, zde prošel řadou funkcí až po poradce předsedy banky. V roce 77 absolvoval stáž ve Velké Británii, v roce 80 ve Francii. V letech 84 – 85 pracoval v londýnské pobočce Živnostenské banky jako ekonom, v roce 89 jako náměstek ředitele. V letech 76 – 89 byl členem KSČ. O kom je řeč? Co myslíte, pane velvyslanče?

Pavel Telička, velvyslanec ČR v EU:Pravděpodobně jde o bývalého guvernéra ČNB pana Tošovského.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Máte pravdu. Řeč je o Josefu Tošovském, který byl guvernérem centrální banky za vlád Václava Klause, zástupcem naší země v MMF, předsedou vlády ČR. Pane první místopředsedo, kdy a jak protestovala ODS proti tomu, že na těchto vysokých postech je Josef Tošovský, který byl 14 let za normalizace členem KSČ?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Myslím, že náš vztah k panu Tošovskému se projevil celkem jasně v době, kdy sestavoval vládu jako premiér nebo designovaný premiér, vybraný tehdy prezidentem Václavem Havlem. Víte, že to bylo za dramatických okolností.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Ale já se ptám, kdy a jak protestovala ODS, která je na politické scéně od začátku devadesátých let, proti tomu, aby pan Tošovský zastával tak vysoké funkce, když byl předtím 14 let v KSČ, jak nyní vytýkáte panu Teličkovi?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Tak dopovím tu předchozí větu. Že jsme pana Tošovského na funkci premiéra nepodpořili. Pokud jde o jeho angažmá v jiných funkcích, to znamená např. pokud jde o guvernéra ČNB, máte pravdu, že tehdy nikdo z ODS proti tomu neprotestoval. Výlučná pravomoc jmenovat guvernéra patří prezidentovi. My jsme to právo tehdy respektovali. Nicméně domníváme se, že teď, v situaci, kdy jde o symbolicky prvního českého komisaře, máme právo na nikoliv konzultace, ale na jednání s vládou. A zadruhé víte velmi dobře, že ten důvod, proč jsme nepodpořili nominaci pana velvyslance Teličky, není jenom tento jeden.

Moderátor (Jana Bobošíková):K tomu dalšímu se dostaneme. Samozřejmě.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:A já bych nerad náš vztah k celé té nominaci, a to i k té první, i k té druhé, zužoval jenom na dvouleté členství pana velvyslance v KSČ. Nemyslím si, že to je ten hlavní problém.

Moderátor (Jana Bobošíková):Nezúžíme. Určitě nezúžíme. Pojďme dál. Zní to z vaší strany. Např. pan předseda Topolánek, stejně jako lidovci se těžce smiřujeme s jeho profilem před listopadem 89, nemá naši důvěru. Slova vašeho pana předsedy.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Samozřejmě, že bych byl rád a celá ODS by byla ráda, kdyby především ze symbolických důvodů osoba prvního českého komisaře byla nezpochybnitelná. To, že k tomuto zpochybňování v médiích i jinde dochází, to je podle našeho názoru nešťastné. A jsou to věci, které neposilují pozici ČR uvnitř EU.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ve vládách Václava Klause měli předlistopadoví komunisté významné postavení. Vzpomeňme trio exkomunista Dyba, exkomunista Kočárník, exkomunista Dlouhý. A tito lidé rozhodovali v první polovině devadesátých let o zcela klíčových otázkách ekonomické transformace. Vy tady hovoříte o panu Teličkovi jako o prvním našem, řekněme, komisaři v EU. Ale řekněte, nevadilo vám, že ve vašich řadách právě v té první polovině devadesátých let byli na tak klíčových pozicích a rozhodovali o tak klíčových věcech, jako je další směřování ČR, bývalí komunisté, když vám nyní vadí profil pana Teličky?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Paní redaktorko, každá funkce v sobě nese určitou symboliku. Nese ji funkce prezidenta, nese ji funkce premiéra, nese ji např. i funkce symbolicky prvního českého komisaře v Evropské komisi. První prezident svobodného Československa po roce 89 byl v tomto ohledu nezpochybnitelný. První premiér samostatné ČR byl v tomto ohledu také nezpochybnitelný.

Moderátor (Jana Bobošíková):A členové jeho vlády, např. ti, kteří měli za úkol dojednat naše členství v OECD, což byl pan Kočárník, ti byli také nezpochybnitelní?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Teď to dokončím. Velmi bych si přál, aby ve stejném rozměru byl nezpochybnitelný i první český komisař v Evropské komisi. To s bohužel neděje.

Moderátor (Jana Bobošíková):A byli stejně nezpochybnitelní členové Klausovy vlády?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Druhá věc je, že v KSČ, a já si to snad mohu dovolit říci, protože já jsem v ní nikdy nebyl, bylo milion pět set tisíc lidí. Ti lidé někde jsou, někde pracují. Ti lidé jsou ve státní správě, v businessu i ve státní administrativě.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ten dotaz zněl, zda byli stejně nezpochybnitelní i klíčoví členové Klausových vlád?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já jsem přesvědčen, že kádrování z různých stran je na místě v situaci, kdy to sebou nese určitou symboliku. Já jsem přesvědčen, že funkce ministra…

Moderátor (Jana Bobošíková):Takže vy máte místa, na která kádrujete, a místa, na která nekádrujete.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já jsem přesvědčen, že funkce ministra je něco jiného než funkce prezidenta, funkce premiéra. A musím ze symbolických důvodů k tomu přiřadit i tu funkci symbolicky prvního českého komisaře v EU.

Moderátor (Jana Bobošíková):A pane první místopředsedo, promiňte, kolikrát občanští demokraté připomněli exkomunistickou minulost Petra Pitharta ve chvíli, kdy ho lidovci, kteří také ostře jsou proti panu Teličkovi, navrhovali před rokem za prezidenta? Kolikrát jste vystoupili s tím, že to je bývalý komunista a nemůže tedy být prezidentem ČR?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Myslím, a je to asi stejné jako v případě pana velvyslance Teličky, že naše výhrady ohledně pana Pitharta nesměřovaly primárně k jeho komunistické minulosti ze šedesátých let, ale směřovaly k jeho současným zahraničně politickým postojům a směřovaly zejména k jeho poltickému angažmá v devadesátých letech, kdy on prostě byl naším politickým oponentem.

Moderátor (Jana Bobošíková):Takže ten komunismus jste mu nevyčítali?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Říkám, že jsme se o tom bezesporu zmínili.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ale žádné takové prohlášení jsem nenašla z tehdejší doby, kdy byste hovořili o jeho komunistické minulosti.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Není to pravda. A možná, kdybyste se lépe podívala, tak byste takové prohlášení našla. Ale nebyla to určitě primární výtka, kterou jsme měli proti Petru Pithartovi. A není to ani primární výtka, a to opakuji, kterou máme proti velvyslanci Teličkovi při jeho nominaci na eurokomisaře. Myslím si, že v tomto je přece jenom mezi námi a, dejme tomu, KDU-ČSL určitý rozdíl, protože my nepodporujeme tuto nominaci ještě z jiných důvodů, o kterých já si myslím, že jsou závažnější.

Moderátor (Jana Bobošíková):Zmínil jste KDU-ČSL. Řekněte, jak vy hodnotíte její postoj. Je to strana, která je vám názorově blízká, na pravé straně spektra. Přesto je to strana, která od vítězného února s komunisty seděla v jedné vládě, která s exkomunisty také byla v Klausových vládách, nyní je ve vládě se sociálními demokraty, kde jsou také bývalí komunisté. Dokonce už zmíněného Petra Pitharta navrhla za předsedu ČR. A titíž lidovci hovoří o panu Teličkovi jako o převlékači kabátů s ohebnou páteří. Máte pocit, že všem měří stejným metrem?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já myslím, že KDU-ČSL je zaprvé pevnou součástí českého politického spektra. Zadruhé že je to strana, která je naším potenciálním koaličním partnerem. Ale někdy se také můžeme ocitnout ve vzájemně opačných rolích. A zatřetí je to strana, která zejména během devadesátých let se s tou národně-frontovní minulostí dokázala do značné míry vypořádat. To je asi všechno, co k tomu mohu říci. A postoje KDU-ČSL nebo akcenty těch postojů vůči nominaci na eurokomisaře ponechám na nic. Je mi líto, a myslím si, že je to symptomatické pro celou tu situaci, že druhá česká nominace nebo ani druhá česká nominace na evropského komisaře nemá podporu celé vlády a celé opozice. Já bych si to představoval úplně jinak.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pane velvyslanče, vy jste vysokým státním úředníkem se zodpovědností za EU v nejrůznějších podobách už plných 13 let. Vytkl vám někdy někdo z lidovců a občanských demokratů vaši minulost nebo jim začala vadit až nyní?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Pokud si dobře vzpomínám, tak přímo do očí nikoliv. Nemohu vyloučit, že toto zaznívalo někde v kuloárech. Je pravda, že jsem skutečně již delší dobu v určitých funkcích ve státní správě, včetně prvního náměstka, včetně hlavního vyjednavače a státního tajemníka. Takže byť jsem se počátkem devadesátých let jednoznačně vyjádřil, že jsem připraven nést zodpovědnost za to, co jsem krátce před listopadem 89 byl, to znamená, že jsem byl členem KSČ, tak tato otázka nehrála nikdy zásadnější roli. Když dovolíte, jenom ještě jednu poznámku k té symbolice. Pan místopředseda Zahradil je velmi zkušený člověk a působí v Bruselu relativně dost často a ví, že toto symbolikum tam nehraje sebemenší roli, o čemž ostatně svědčí prakticky všechna vyjádření, která byla pro tisk i strany i desítky, ne-li stovky telefonátů a esemesek, které jsem v posledních dnech dostal.

Moderátor (Jana Bobošíková):Řekněte, čím si vysvětlujete to, že najednou vaše členství tak hlasitě některým stranám na české politické scéně, že vaše předlistopadové členství v KSČ těm stranám vadí?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Z mého pohledu je to nebo jeví se to býti spíše zástupný problém, ale samozřejmě zatím jsem neměl možnost hovořit s autory této kritiky přímo do očí. Já si myslím, že bylo především ode mě seriózní, abych navrhl schůzku, požádal o tuto schůzku a možná, že z těchto rozhovorů vzejdou upřesnění, která mi pomůžou v tom udělat jasno. Já bych ještě souhlasil s panem Zahradilem v jedné věci. Že ta diskuse a možná charakter té diskuse, intenzita a i ten slovník, který byl zvolen, skutečně nepoškozují v zahraničí ani tak mé jméno, jako poškozují dobré jméno ČR a tudíž její zájmy.

Moderátor (Jana Bobošíková):Chcete se k tomu vyjádřit?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Určitě. Já myslím, že o symbolice jmenování prvního českého komisaře jsme hovořili především ve vztahu k české veřejnosti, nikoliv k Evropské komisi samotné nebo k Bruselu. To, že tam je pan Telička dobře zapsán, to, že tam má své styky a své kontakty, o tom já samozřejmě vůbec nepochybuji, protože se také neznáme první rok. O tom, že je velvyslancem podle mého názoru profesně zdatným, o tom také není pochyb. A myslím, že v tomto ohledu byly naše vztahy vždycky korektní. Ale znovu říkám…

Moderátor (Jana Bobošíková):Promiňte, ale váš předseda se vyjádřil, že Pavel Telička je symbolem velmi neúspěšného vyjednávání.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ano. Znovu říkám, že jde o to, že symbolika jmenování prvního komisaře by měla být taková, aby byl nezpochybnitelný. A teď se dochází k tomu bodu, na který jste narazila vy.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. To je druhý bod, který vytýkáte panu Teličkovi. Já se zeptám, dovolte. Občanští demokraté vytýkají Pavlu Teličkovi právě to neúspěšné vyjednávání s unií. Ovšem já musím připomenout, že do Bruselu Pavla Teličku vyslala právě vláda Václava Klause a za vlády Václava Klause byl také zodpovědný na Ministerstvu zahraničních věcí za evropskou integraci. Vy jste byl v té době zodpovědný za zahraniční politiku ODS. Mě by zajímalo, pane první místopředsedo, proč tedy jste něco proti tomu neudělal? Proč jste přihlížel tomu, že tam byl pan Telička vyslán, a proč jste nerozeznal jeho neschopnost učinit něco dobrého v tom Bruselu pro ČR.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Možná bych mohl opravit ty vaše informace, které nejsou úplně přesné.

Moderátor (Jana Bobošíková):Jsou zcela přesné.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Za vlád Václava Klause byl za vyjednávání s EU zodpovědný do roku 96 tehdejší náměstek ministra zahraničí Bratinka. Po roce 96…

Moderátor (Jana Bobošíková):Ale pan Telička byl vyslán do stálé mise ČR při evropských společenstvích.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Jestli dovolíte, já bych to dokončil. Po roce 1996 to byl nynější ministr zahraničí Cyril Svoboda a hlavním vyjednavačem ČR pro vstup ČR do EU byl pan Telička jmenován až za vlády Tošovského, pokud se nemýlím. To zaprvé. Zadruhé domníváme se, abych tady mluvil za celou ODS, že vláda nebo vlády, jak Zemanova, tak Špidlova, nezvládly dobře vstup ČR do EU. K tomu se možná dostaneme ještě později.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Ale protestoval jste proti tomu, aby pan Telička byl tam tehdy na tak významném místě, jako je jeden čas i vedoucí mise ČR v Bruselu, a poté zástupce vedoucího mise, a poté aby byl v tak významné funkci, jako je vrchní ředitel integrační sekce na Ministerstvu zahraničních věcí, když tedy byl tak neschopný, že je symbolem toho neúspěšného vyjednávání?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Tak zaprvé slovo neschopný nikdo z nás nepoužil.

Moderátor (Jana Bobošíková):Symbol velmi neúspěšného vyjednávání.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Tam není slovo neschopný. Já bych poprosil o korektní citace. Zadruhé jsem přesvědčen, že je určitý rozdíl mezi tím, kdo nese politickou zodpovědnost za vyjednávání, tedy mezi hlavním vyjednavačem a mezi ředitelem nějakého odboru na Ministerstvu zahraničních věcí. Pan Telička byl hlavním vyjednavačem, a na tom trvám, jmenován až za vlády Josefa Tošovského, nikoliv za vlády Václava Klause.

Moderátor (Jana Bobošíková):A protestovali jste tehdy?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Neprotestovali jsme. A myslím si, že bylo zapotřebí, a to jsme také udělali, vyčkat na výsledky těch přístupových jednání. Já jsem přesvědčen, že výsledky přístupových jednání touto vládou nebyly dobře zvládnuty. Myslím si, že na vině, a to se dostaneme možná ke konkrétním příkladům, že na vině samozřejmě není jenom ČR, ale i EU, která v mnoha ohledech nebyla dobře připravena na rozšíření a která nám některé ty podmínky doslova vnutila. Ale přesto, a teď se zase vracím k té symbolice, pan Telička, ať už z vlastní viny nebo ne z vlastní viny, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, do značné míry symbolizuje tento vstup a tuto řekněme proceduru ne úplně dobře zvládnutou. A to je ten další důvod, proč se domníváme, že by neměl být prvním českým komisařem v Evropské komisi.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pane první místopředsedo, nedávno zde byl váš předseda Mirek Topolánek, který zde obhajoval období opoziční smlouvy. Jak známo, řada důležitých kapitol se uzavírala v roce 2001, což bylo ještě za Zemanovy vlády. A pan předseda Topolánek tady tvrdil, že jste právě tu Zemanovu vládu drželi na uzdě, aby neudělala ty úplně takové nějaké nejhorší věci. Mě by zajímalo, jak tedy jste drželi na uzdě to vyjednávání s EU a čemu konkrétně jste zabránili panu Teličkovi, aby jako udělal špatného pro ČR?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:To vám mohu velmi lehce vysvětlit. Pokud jde o vyjednávání s Evropskou komisí o podmínkách členství v EU, vláda měla v tomto zcela autonomní pozici a musím říci, že ODS…

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Ale vy jste ji drželi na uzdě, jsme neustále slyšeli.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:V tomto ohledu jsme ji bohužel na uzdě nedrželi, protože se těšila podpoře jiných, tehdy opozičních stran. A to zejména pokud jde o vyjednávání o členství v EU. My jsme se dostali do velmi zvláštní situace.

Moderátor (Jana Bobošíková):Tak je otázka, proč jste ji drželi u moci, když k tak klíčové věci jste do toho nemohli nic říci.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Kdokoli tehdy kritizoval nějaké aspekty vyjednávání s EU, byl automaticky označen za antievropana, za někoho, kdo si vstup do EU nepřeje. Za někoho, kdo mu dokonce brání. A dostávali jsme se do situace, kdy ta vláda, která sice byla držena opoziční smlouvou, byla v některých konkrétních věcech velmi jednoznačně podporována jak komunisty, tak lidovci, tak US a ODS tam stála proti všem. Ale znovu říkám…

Moderátor (Jana Bobošíková):A komunisté přece byli proti vstupu do EU.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Netvrdím, že při vstupu do EU, ale při jiných zákonech. Pokud jde o ten samotný vstup, opakuji tady znovu, v celé řadě případů sama EU zavinila to, že ty podmínky jsou takové, jaké jsou tím, že nebyla na rozšíření dobře připravena, a k tomu se dostaneme, a některé věci, a k těm se také ještě dostaneme a na tom trvám, byly opomenuty českou stranou.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pane velvyslanče, vytkl vám někdy někdo z politiků ODS konkrétní neúspěchy při vyjednávání? Sdělovali vám poslanci své výhrady z očí do očí třeba v parlamentu nebo tady pan Zahradil velmi často jezdí do EU, jezdil do Evropského konventu.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Tak my se skutečně s panem místopředsedou známe dlouhá léta. Ještě z dob, kdy pracoval v odboru poradců pana premiéra. A myslím si, že jsme měli, a to potvrzuji, velmi korektní vztahy. Ostatně odrazem toho jsou také vyjádření pana místopředsedy zhruba z období před volbami v roce 2002, to znamená poté, co jsme měli za sebou čtyři a půl roku jednání o členství a zbývalo nám do finiše zhruba šest měsíců, a pan místopředseda, a já jsem si toho tehdy velmi vážil, několikrát odpověděl na dotazy tisku způsobem, který představoval podporu toho hlavního vyjednavače. Možná za všechna vyjádření jedno, kdy pan místopředseda řekl, že Telička je velmi kvalitní a loajální úředník a bylo by nesmyslné ho před ukončením jednání s EU zbavit funkce. Ať bude ministrem kdokoli, pan Telička povede jednání až do konce a nikdo ho vyměňovat nebude. To bylo zhruba půl roku před koncem jednání, takže já věřím, že to byla reflexe těch čtyřech a půl let a že snad za těch posledních šest měsíců, kdy jsme měli skutečně už jen několik málo otázek k projednání, se nic tak zásadního nezměnilo. Jsem rád, že toto pan místopředseda označil za ten první bod výhrad k mé osobě. A co se týká zodpovědnosti za vyjednávání, já se jí rozhodně nezříkám.

Moderátor (Jana Bobošíková):Já vím. Ale dotaz zněl, jestli vám někdy někdo něco vytkl?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Čímž se mi chtělo říci, že přímo do očí, s výjimkou pravděpodobně samotného závěru jednání, kdy předmětem jednání poslaneckých orgánů byla ta rozpočtová kapitola finance, tak si nevzpomínám, že by zazněly zásadní výhrady. A pan místopředseda byl členem dvou výborů, vůči kterým my jsme skládali účty, integrační výbor a zahraniční výbor. Já jsem si prošel záznamy z těchto jednání. Nezaznívá tam nic z toho, co zaznívá dnes.

Moderátor (Jana Bobošíková):Takže pojďme nyní k těm… Chcete reagovat na slova pana velvyslance? Četl pochvalu z vašich úst.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já myslím, že bych k tomu mohl dodat to, že je to kvalitní a loajální úředník, bych určitě souhlasil i dnes. Ale kvalitní a loajální úředník Ministerstva zahraničí není totéž, co eurokomisař. To zaprvé. Zadruhé trvám na tom…

Moderátor (Jana Bobošíková):Já vím. Ale proč jste tedy chtěl, aby vedl ta jednání až do konce, když je dělal špatně pan Telička?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já jsem přesvědčen, že bylo dobré vyčkat toho, jakým způsobem ta jednání budou dovedena do konce, a potom hodnotit. A jsem přesvědčen, a trvám na tom, že lze na konkrétních příkladech dokázat, že některé body prostě nebyly zvládnuty, k tomu se dostaneme. Pokud jde o to, zda parlamentní výbory udělovaly nebo neudělovaly mandát k tomu vyjednávání, tak to musím odmítnout. Žádný mandát vláda v tom nebo v onom výboru a dokonce ani v celém parlamentu nedostávala. Chovala se zcela autonomně a chodila do těch výborů pouze informovat o průběhu jednání. Ne tam žádat o podporu.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Pan místopředseda požádal o korektní citace. Já to jenom podpořím. Já jsem rozhodně neřekl, že parlamentní orgány dávaly mandát. Já jsem pouze říkal, že jsme informovali tyto orgány, že jsme svým způsobem skládali účty a že byla příležitost pro tyto orgány jednoznačně dát najevo svá stanoviska a v těch záznamech tyto otázky nefigurují. A myslím si, že by nebylo zcela fér, protože by to bylo spíš v rámci pravidla, po bitvě je každý generál, kdyby s tou kritikou se počkalo až na závěr jednání. Byla příležitost v průběhu jednání se snažit ty výsledky a ten průběh korigovat. A znovu říkám, já jsem měl skutečně velmi korektní vztahy. Probírali jsme x věcí, ale na těch příslušných fórech tato sdělení, tato stanoviska prostě nezaznívala.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pojďme k té konkrétní kritice. Co tedy považujete za největší neúspěchy vyjednávání?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já bych zmínil hned jednu kausu z minulého týdne, dokonce z pátku minulého týdne, kdy jsme projednávali novelu devizového zákona. V té celé proceduře jedna ze základních argumentací vlády byla, že vyjednala sedmileté přechodné období na nákup půdy pro cizí státní příslušníky, tedy že nebudou moci cizí státní příslušníci po sedm let po vstupu ČR do EU nakupovat zemědělskou půdu. Když se podíváme na doslovné znění té přístupové dohody, mám ji tady i v angličtině, tak tam zjistíme, že je tam odstavec, na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v ČR, se nebude vztahovat to sedmileté období. Čili parlament, řekl bych, v poslední chvíli přijal, a to z iniciativy zemědělského výboru, v pátek novelu devizového zákona, kterou stanovil alespoň povinnost tříletého trvalého pobytu v ČR pro tyto osoby, aby tu ten nákup půdy mohly nárokovat až po třech letech. My ani nevíme v tuto chvíli, jestli tím, co jsme schválili v pátek v parlamentu, jsme se nedostali do kolize se samotným textem přístupové smlouvy. Je možné, že to bude dokonce napadeno u Evropského soudního dvora, ale pokud bychom to neudělali, tak bychom způsobili situaci, že hned po 1. květnu každý, kdo by měl byť přechodný pobyt v ČR a byl tady zaregistrován jako zemědělec, podle současného zemědělského zákona by si mohl koupit zemědělskou půdu. A to já si myslím, že je třeba jeden jaksi z velmi významných nedostatků, protože přece to byla vláda, která o tom sedmiletém přechodném období hovořila jako o něčem, co nám vykompenzuje tu ztrátu pramenící z uzavření pracovních trhů a o tom se zřejmě také budeme ještě bavit.

Moderátor (Jana Bobošíková):Určitě. Nechme reagovat pana velvyslance.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Velmi stručně. Pan místopředseda, to mě poněkud udivuje, že se dozvídá tuto informaci až nyní, protože jsme zase o ní velmi podrobně informovali v parlamentních orgánech. A ano, nevztahuje se to na tzv. samohospodařící zemědělce, ani jsme nechtěli, aby se to vztahovalo. O co šlo. Šlo o zabránění tomu, aby se nakládalo s půdou spekulativně. To znamená, aby ne každý si mohl tu půdu koupit, vyhnat ceny nahoru a de facto zabránit našim zemědělcům v konkurenci. O tom byla přece řeč i ve výborech. Toto bylo jasně stavený. Ten rámec je vytvořen a vždy jsme říkali, a je to na základě x jednání, já jsem skutečně udělal desítky návštěv nejrůznějších farem, jednal jsem s Agrární komorou, Zemědělským svazem, Asociací soukromých rolníků. Mimochodem všichni po skončení jednání na tiskové konferenci v Kodani řekli, že se učinilo maximum a že za výsledky jednání děkuji. Ti toto věděli, neměli s tím problém a šlo skutečně o přijetí právní normy, která ten rámec vyplní, aby zaprvé se s půdou nespekulovalo, stanovily se jasné podmínky, to je samozřejmě v rukou českého parlamentu. A ještě bych dodal jednu věc, na kterou se často u nás v parlamentu zapomínalo. Že jedním z hlavních problémů je vlastně pachtovné. To znamená, to jsou věci, kde jsou naši zemědělci zranitelní. Ale jestli přijde zemědělec, který se tady chce usadit, přinese kapitál a bude podnikat, proč bychom tomu měli bránit? To si myslím, že byl skutečně protekcionismus. A na toto jsme vždy upozorňovali, nikdy jsme toto nezakrývali a víte velmi dobře, ledaže byste chyběl tehdy při těch jednáních výboru, že toto jasně bylo řečeno. Ta přístupová smlouva byla transparentní.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ne. Já myslím, že ta přístupová smlouva, pane velvyslanče, hovoří jasnými slovy. Je tady sedmileté přechodné období a z tohoto jsou vyňaty určité osoby, které prostě si tu půdu mohou nakoupit ihned po 1. květnu. Jsou to osoby zaregistrované jako zemědělští podnikatelé a jsou to osoby, které zároveň mají alespoň přechodný pobyt na území ČR. Takže ta výjimka sedmiletá v podstatě neplatí, protože každý, kdo se zaregistruje jako zemědělec, a každý, kdo si zřídí přechodné bydliště na území ČR, a to si může udělat přes právníka, na to sem ani nemusí jezdit, si tu půdu mohl koupit. A já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Je skutečně ta novela, kterou jsme v pátek přijali, to znamená ta povinnost tříletého trvalého pobytu, jste schopen zaručit, že je v souladu s tímto textem přístupové smlouvy, že nebude napadena někde u Evropského soudního dvora pro nesoulad s přístupovou smlouvou nebo ne?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Pane místopředsedo, jistě neočekává, že vzhledem k tomu, že jsem nebyl v Poslanecké sněmovně v pátek a nevím, a ostatně není ještě volně a veřejně dostupný ten text, který byl schválen, tak se k němu nemohu vyjádřit. Ale znovu. Víte velmi dobře, a o tom ta jednání byla a jasně jsme v tomto směru říkali, že se to nevztahuje na tyto zemědělce, že to byla informace známá. Nemělo smysl čekat na závěr jednání. Vy jste tehdy mohl vystoupit anebo jste mohli vystoupit a říci, s tímto máme problém, chceme je vyloučit. Ale skutečně na naší legislativě je, jak my upravíme otázku pobytu těchto subjektu. Takže není možné, aby někdo přijel, koupil tady půdu, nechal si dát nějaké razítko a zase odjel. Toto je skutečně v kompetenci našich orgánů toto potírat. Jinými slovy, toto by bylo z kategorie spekulativního zacházení s půdou a toto má být vyloučeno. Ale naši legislativu v rámci toho přechodného období. Takže já si myslím, že šikovným právním textem zajistíme, že tento problém nenastane. Zemědělci od samého počátku o tom byli informováni. O tom vás ujišťuji.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Jsem na to velmi zvědav. A trvám na tom, že tak, jak je koncipován ten text v přístupové smlouvě, tak neodpovídal a neodpovídá tomu, o čem nás vláda přesvědčovala, že tady bylo sedmileté ochranné období na nákup půdy pro cizí státní příslušníky. Nebylo tomu tak. V pátek to bylo napraveno. Teprve v pátek to bylo napraveno parlamentem. Ale bohužel nevíme, jestli způsobe, který nebude ještě dále zpochybňován.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:To nebylo napravováno parlamentem. Parlament měl v rámci toho přechodného období…

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Bylo to napraveno…

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já vám taky neskáču do řeči. Děkuju. V rámci toho přechodného období si ten stát, který stanoví ty právní podmínky. Je to v naší kompetenci. Nevím, co bylo schváleno, takže nemohu říci, jestli je to kompatibilní nebo ne. Ale jinak od samého počátku jsme vyjednávali s vědomím všech přechodné období mimo samohospodařící rolníky, kteří tady musí mít pobyt.

Moderátor (Jana Bobošíková):Neshodnete se. V tomhle se neshodnete pojďme dál.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já myslím, že na tom se nedohodneme a možná se dostaneme ještě časem k nějakým dalším špatně vyjednaným výjimkám.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pavel Telička se stal kandidátem na eurokomisaře poté, co na tento post rezignoval poslanec ČSSD Kužvart. Pověst ČR v EU Kužvartovým krokem bezpochyby utrpěla. Francouzský Le Figaro dokonce uvádí, že eurokrati se ještě baví, cituji, kalamitním výkonem, který Kužvart předvedl na českém velvyslanectví. Podle listu se vyjadřoval skoro jednoslabičně v angličtině na úrovni základní školy. Tuzemští politici Kužvartovu rezignaci nazvali tragédií, ostudou a selháním.

Politická scéna s napětím čekala, jak se Miloš Kužvart zachová. Straničtí kolegové předpokládali, že Kužvart přijde s jistou sebereflexí.

Zdeněk Škromach:Měl by z toho vyvodit důsledky pro sebe.

Milan Urban:By se měl vzdát poslaneckého mandátu.

Stanislav Gross, místopředseda ČSSD:V každém případě by neměl zastávat ty funkce, které v tuto chvíli zastává. Ať už v Poslanecké sněmovně nebo i v ČSSD.

Miloš Kužvart prostřednictvím ČTK vzkázal, že se mandátu nevzdá. Předseda vlády Vladimír Špidla se na téma Miloš Kužvart odmítá bavit.

Vladimír Špidla, premiér:K tomu já nemám žádný komentář.

Zodpovědnost za skandál s Kužvartem cítí i sama ČSSD, která hodlá vyvodit důsledky.

Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD:Za normálních bojových podmínek, a myslím si, že tohle byla taková situace, která by se k tomu dala přirovnat, tak se většinou nechávala pistole na stole.

Moderátor (Jana Bobošíková):Takže pánové, oba dva se pohybujete v Bruselu. Nakolik podle vás poškodila Kužvartova rezignace ČR?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Ta určitě určitý dopad to mělo. To je nesporné. A hned v ten moment, kdy došlo k designaci, já jsem shodou okolností byl v Praze, jsem ráno přiletěl, tak jsem dostal řadu telefonátů i přímo od předsedy Evropské komise a od šéfa jeho kabinetu. Takže ano, jistá kaňka to je. Ale co je podstatné, tuto kaňku napravit. A já si myslím, že je napravitelná. A ten kredit ČR je solidní a pokud ho nebudeme snižovat, tak zůstane solidní a máme na čem stavět.

Moderátor (Jana Bobošíková):Jak tu situaci vnímali diplomaté v Bruselu z vašeho pohledu?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Jako neobvyklou, protože se to stalo poprvé. Ale já bych spíš k tomu řekl, že mě mrzí na vládě ta celková procedura, kterou přistoupila jak k té první, tak k té druhé nominaci. Vladimír Špidla prostě není buďto schopen nebo ochoten komunikovat napříč politickým spektrem. Nebyl schopen a ochoten komunikovat v tom případě prvním. Bohužel nebyl schopen a ochoten komunikovat ani v tom případě druhém. Já bych docela očekával při tom, když jsme tady hovořili, že spolu přeci jenom máme určitou úroveň vztahů nastolenou, že když už toho není schopen pan Špidla, tak že alespoň pan Telička ve chvíli, kdy se o té nominaci případné dozvěděl nebo kdy zjistil, že je vážně ve hře, tak třeba zvedne telefon, zavolá mně a koneckonců je to zkušený diplomat, ví, jak se to dělá, a zeptá se, jak je na tom v ODS. Jestli tam podpora bude, nebude. Protože mám pocit, že přece ten eurokomisař by měl stát o podporu nejsilnější opoziční strany. Mně je líto, že se tak nestalo. Mně je velmi líto, že premiér nebyl ochoten vyjednávat o našem návrhu na profesora Moldana, o kterém se domnívám, že by byl velmi kvalitním kandidátem. A domnívám se, že o panu Kužvartovi už se bavit nebudeme, ale ani panu Teličkovi nepomůže v Bruselu fakt nebo skutečnost, o které se ví, a to je, že nemá ani podporu celé vlády, ani podporu celé opozice.

Moderátor (Jana Bobošíková):A promiňte, pane první místopředsedo, kdyby vám pan Telička zavolal, tak by to otupilo vaši kritiku, že je symbolem neúspěšného vyjednávání a že nemá vaši důvěru?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ne. Myslím, že by to tu kritiku neotupilo, ale mohl to vědět dopředu, mohl by s tím pracovat a mohl by se na základě toho rozhodovat. Třeba by se rozhodl stejně, jako se rozhodl. Třeba by řekl, dobře, ale mě to nezajímá, já jdu do toho i bez ohledu na to, co si o tom myslí ODS. To je samozřejmě možné. Ale já bych byl velmi rád, kdyby ty konzultace byly bývaly proběhly ex ante, tedy předtím, a ne až ex post a ještě formou nějakých tiskových konferencí a prohlášení.

Moderátor (Jana Bobošíková):Nechme reagovat pana Teličku.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já samozřejmě budu rád, když ta podpora bude maximální. Možná více než kvůli svému vlastnímu postavení, tak skutečně postavení ČR a kvůli tomu, abychom tu kaňku, o níž jsem hovořil, co nejdříve napravili. Ale já na vysvětlenou. Já samozřejmě bych byl rád, abychom stále si našli čas na tuto konzultaci. Ať už je ex post nebo ex ante. Abychom skutečně o některých rozdílech hovořili. A já rád budu reflektovat skutečně i pozice dalších politických subjektů. Ale na vysvětlenou, proč k tomu ani nemohlo dojít. Já jsem byl, pane místopředsedo, oficiálně osloven v průběhu koaličních jednání a skutečně ten časový prostor, který byl, tak samozřejmě byl časový prostor, který jsem nemohl využít jinak, než jak jsem využil. Já neříkám, že to jméno nepadalo. To jméno skutečně ve výběru x dalších jmen, ale já jsem nemohl v té chvíli vědět, zda proběhly nějaký konzultace nebo neproběhly a nemyslím si, že se očekává od toho kandidáta, že v ten moment, kdy se rozhoduje, skutečně najednou z Bruselu vezme telefon a bude volat všechny relevantní subjekty, jaký je na to názor. Ale přesto doufám, že si najdeme ten čas a o těchto věcech ještě budeme diskutovat.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:To já bych skoro řekl, že při vaší diplomatické zkušenosti jste očekávat mohl a udělat jste to také mohl. Nestálo by vás to víc než pět minut telefonické konzultace. Mohl jste si vzít nějakou dobu na rozmyšlenou. Já na vašem místě, kdybych se ocitl v podobné situaci, tak bych to velmi pravděpodobně udělal.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Tak samozřejmě já si myslím, že si dovedete představit, čemu ten člověk v takovou chvíli čelí, o čem se rozhoduje, jaká je situace. To bylo skutečně pozdě večer. Já si myslím, že to je trošku možná ne zcela fér říci, že v těch několika skutečně minutách najednou budu v noci…

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Pane velvyslanče…

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já vám opravdu neskáču do řeči. Takže já si myslím, že v tu chvíli to prostě nebyla ta situace, atmosféra. Navíc jsem byl, věřte nebo nevěřte, na dalších jednáních já sám osobně. Takže nemyslím, že to je zkušený nebo nezkušený diplomat. Je to možná určité poučení, že kdyby taková situace v budoucnu vyvstala, opakovala se, tak zcela jistě už na základě tohoto tak učiním. Ale nezříkejme se té možnosti ještě o těch věcech diskutovat a možná si i část zkonzultovat. A bavit se o tom co, ať už oprávněně nebo neoprávněně, mně ODS vytýká. Já bych velmi rád, kdybychom toto si otevřeně z očí do očí vyjasnili.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ale přesto nemohu věřit tomu, že vám pan premiér dal na rozmyšlenou tři minuty nebo pět minut a že vám řekl, tak teď se rozmyslete a do pěti minut zavolejte, jestli to berete nebo ne. Tomu já věřit nemohu.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Ale v té situaci jsem se nemohl ptát premiéra, pane premiére, a opravdu jste to už se všemi zkonzultoval? Já jsem ani neznal charakter těch koaličních jednání.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ten já vám velmi rád popíšu mezi čtyřma očima, abyste vůbec věděl, v jaké mlýnici…

Moderátor (Jana Bobošíková):Vy jste u toho byl?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Nebyl. Ale mám o tom velmi zajímavé informace.

Moderátor (Jana Bobošíková):Tak nám je tady řekněte. Ne mezi čtyřma očima panu Teličkovi. Tak to nám řekněte ty zajímavé informace, pane první místopředsedo. Stručně, ale co nejzajímavěji.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já se samozřejmě obávám, že pan premiér se svým klubem nehrál tak úplně čistou hru. Protože řekl údajně, a teď to mám samozřejmě z různých zdrojů, které nebudu identifikovat, řekl na klubu ČSSD, že s ODS nemá cenu vyjednávat, protože ODS není ochotna vyjednávat o žádném jiném kandidátovi než o svém kandidátovu, tedy profesoru Moldanovi. Já tady zcela jasně místopřísežně prohlašuji, že to není pravda, protože během pondělního dopoledne jsme několika kanály poslali předsedovi vlády vzkaz, že jsme ochotni…

Moderátor (Jana Bobošíková):A řekněte, jakým kanálem se posílá předsedovi vlády vzkaz?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Např. přesně jakou osobu jemu blízkou nebo přístupnou.

Moderátor (Jana Bobošíková):To zní velmi tajemně. To třeba zavoláte paní Špidlové nebo jak to děláte?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Přes nějakého poslance, který má třeba k panu premiérovi natolik jaksi přátelský vztah, že mu může kdykoli zavolat, tak takovýmto způsobem se to dělá. A my jsme poslali panu premiérovi vzkaz, že jsme ochotni vyjednávat i o jiných kandidátech, než je náš kandidát pan Moldan. Druhá věc, o které bych tady chtěl pohovořit, je ta skutečnost, že se na klubu ČSSD rozhodovalo mezi dvěma kandidáty, pokud jsem informován. Byl to pan velvyslanec a byl to pan státní tajemník Kohout, který je tajemníkem pro evropské záležitosti. Moje informace, kterou já mám…

Moderátor (Jana Bobošíková):Jsou z věrohodných zdrojů ty informace?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Doufejme, že jsou z věrohodných zdrojů. Zní tak, že většina klubu ČSSD se přikláněla spíše k nominaci pana Kohouta, protože říkali, že je to člen ČSSD a že by ČSSD měla navrhnout svého člena. Pan premiér se postavil proti tomu, řka, že nikoli, že veřejnost nemá ráda straníky a že když tam strčíme někoho, kdo je jakoby nezávislý odborník, tak že to pomůže zlepšit image ČSSD u veřejnosti. Takže to vám jenom tak posílám přes stůl jako součást argumentace, která také zaznívala…

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já budu s panem premiérem dnes hovořit. Já skutečně toto nebudu komentovat, protože mnohdy už jsem za těch posledních několik dní čelil situaci názor proti názoru a musím říci jedno, premiér při jednání a rozhovoru se mnou byl maximálně korektní a myslím si, že pro mě je to velmi důležitá důvěra a budu stát o důvěru dalších politických subjektů.

Moderátor (Jana Bobošíková):Vy vytýkáte panu Teličkovi, že nemá silné politické zázemí. Jak byste si, pane místopředsedo, představoval silné politické zázemí? Že by byl členem nějaké politické strany? Nebo jak byste si ho představoval?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ne. Já myslím, že pro funkci evropského komisaře určitě není nutné, aby ten člověk byl nějakým kmenovým straníkem. Myslím si, že v Evropské komisi najdeme spoustu lidí nebo ne spoustu, najdeme tam určitě komisaře, kteří nebyli členy politických stran a přesto mají ten mandát poměrně silný. Já jsem ale přesvědčen, že jsme mohli jednat o jméně, které by bylo více vyprofilované, které by nějakým způsobem ztělesňovalo i tu exekutivní zkušenost ve vládě. A mám dojem, že přeci jenom když bych použil slova, která, tuším, řekl včera pan prezident, pokud prvním českým eurokomisařem bude v uvozovkách čistý úředník, a teď to nemyslím nijak pejorativně, já znovu říkám, že pana Teličku považuji za kvalitního státního úředníka, ale to není totéž co eurokomisař. Já si myslím, že prvním českým eurokomisařem by čistý úředník v uvozovkách prostě být neměl.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Jenom velmi stručně na to budu reagovat. Zaprvé oceňuji to, co říká pan Zahradil. Já si toho skutečně vážím. Více vyprofilovaná osobnost, zase samozřejmě můžeme hovořit o zahraničí, o České republice, ale já si myslím, že i v tom se shodneme, že se jsem v Bruselu velmi vyprofilovaná osoba a tady, jako státní tajemník, který koordinoval řadu přípravných kroků na členství, koordinoval ten vyjednávací proces, tak že jsem osobou neznámou bez názoru skutečně nebyl. A poslední poznámka nebo poslední dvě stručné poznámky. Zkušenosti ve vládě. Já jsem velmi často na zasedáních vlády coby první náměstek byl. A skutečně poslední poznámka v tomto směru. Vy, pane místopředsedo, velmi dobře víte, že v komisi i dnes patří mezi nejlepší komisaře jména, jako je Mario Monti, Liikanen, to znamená lidi, kteří působili dříve jako úředníci nebo jako profesoři v akademické obci. A dokonce působí tam celá řada komisařů, kteří skutečně v tom prvopočátku neměli nějakou širokou podporu na svém vnitropolitickém spektru, protože to byli kandidáti vlády a z logiky věci opozice se do nich pouštěla. Ale jsou tam bývalí diplomaté, bývalí úředníci, bývalí profesoři. Ale samozřejmě většina, a to je třeba férově říci, jsou skutečně lidé, kteří zasedali ve vládách a byli, dejme tomu, politickými subjekty.

Moderátor (Jana Bobošíková):Vy jste dostal mandát do roku 2009. Teoreticky byste tedy měl být i v té další komisi, jejíž složení se bude stanovovat někdy v listopadu. Ovšem šéf lidovců Kalousek se včera nechal v tisku slyšet, že budete kandidátem jen do švestek a občanští demokraté také chtějí, aby vaše nominace byla na podzim přehodnocena. Takže na jak dlouho se vlastně v myšlenkách, pane velvyslanče, do Bruselu chystáte?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Tak já nemohu se chystat jinak než tak, jak řekla vláda. Aniž bych chtěl předjímat případný další vývoj na české vnitropolitické scéně. Vláda se usnesla na roce 2009 a já takto musím zahájit přípravu a tak se musím připravovat a samozřejmě takové musím mít ambice, chci-li být i v místě viditelný coby český komisař. Na druhou stranu, pokud by došlo, dejme tomu, na úrovni vlády k přehodnocení té situace, tak logicky na to má legitimní právo a já se zase takové situaci přizpůsobím.

Moderátor (Jana Bobošíková):Jak chcete dosáhnout toho, aby vláda situaci přehodnotila, aby tam byl pan Telička, řečeno slovy pana Kalouska, jenom do švestek, neboli do podzimu?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:No budeme se samozřejmě zejména na základě výsledků evropských voleb snažit vyvolat nová jednání s vládou. Uvidíme, jestli to bude s touto vládou nebo třeba na podzim už s nějakou jinou vládou. Já myslím, že ta vláda je natolik vratká…

Moderátor (Jana Bobošíková):Vy se opět chystáte vyvolat hlasování o důvěře vládě nebo…?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:To se rozhodně nechystáme, ale já myslím, že každý, kdo sleduje tu vládu zevnitř, tak vidí, že už je vevnitř natolik rozložená a natolik vratká, že skutečně nelze odhadnout dobu její životnosti. A byli bychom rádi, kdyby ta nominace definitivní do roku 2009 prostě respektovala zejména ty výsledky evropských voleb a tedy rozložení sil na české politické scéně. Protože je to Evropský parlament, který koneckonců tu Evropskou komisi schvaluje.

Moderátor (Jana Bobošíková):Takže vy rozložení politických sil na české politické scéně budete odvozovat nikoliv od voleb našich parlamentních, ale od voleb do Evropského parlamentu.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Pokud jde o Evropskou komisi, tak zcela nepochybně.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Zase velmi stručně. Pokud vím, tak skutečně kandidatury do komise reflektují výsledky vnitrostátních parlamentních voleb. Já si nepamatuju případ, kdy by tomu bylo obráceně. Já neříkám, že to tak nemůže být, že se nemůže česká politická scéna vydat jinou cestou, ale spíš bych měl taky jednu prosbu nebo řeknu, v čem zase já bych byl rád, kdyby po tu dobu působení v komisi, ať už to bude šest měsíců nebo šest měsíců a pět let, jsme brali v úvahu taky to, co taková diskuse a takové podněty můžou znamenat pro postavení i té osoby. A já věřím, a protože s panem Zahradilem skutečně známe dobře v tomto směru, že z jeho strany a věřím, že i ze strany ODS se na to budu moci spolehnout. V opačném případě si myslím, že by to byl především vlastní gól.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ne. Tak to myslím, že mohu zaručit. A teď zcela upřímně a otevřeně, že rozhodně to nebude ODS, která by nějakým způsobem podminovávala vaši pozici kdekoli. Ať už to bude na půl roku nebo ať už to bude do roku 2009. To je věc, kterou si vyřešíme doma. Tu si vyřešíme na vnitropolitické scéně. V momentě, kdy v Evropské komisi budete, tak vám mohu zaručit, že určitě nebude ODS podnikat žádné kroky, které by poškozovaly ČR v zahraničí.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Ono možná i ta diskuse o tom funkčním období samozřejmě to může být vnitropolitická diskuse, ale víte dobře, že se přelije i do toho Bruselu. Takže i tady si myslím, že…

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ale pane velvyslanče…

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Copak?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:To zase nevydírejte.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já nevydírám. Já jenom konstatuju. Vy mluvíte férově a já říkám férově, a vy to prostředí znáte rovněž, že samozřejmě se to tam bude odlívat. Já zase se budu snažit o to, aby skutečně se potvrdilo, že to dobrá nominace byla a že skutečně nedělám České republice ostudu. Jestli na podzim nebo v létě dojde k přehodnocení situace ze strany vlády, to samozřejmě se může stát kdykoli u každé takové nominace. I když říkám, bylo by to velmi nezvyklé.

Moderátor (Jana Bobošíková):Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který má jedinou větu. Edvard Beneš se zasloužil o stát. začne platit, pokud ji podpoří Senát a podepíše prezident. Předseda Sudetoněmeckého krajského sdružení Posselt již vyzval senátory i prezidenta Klause, aby přijetí zákona zabránili. Zákon odsoudilo také Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku. Tato reakce rozzlobila prezidenta Klause natolik, že kvůli výrokům zástupců sdružení dokonce napsal rakouskému prezidentovi Klestilovi. A já přidám ještě jedno hodnocení tohoto zákona, které zaznělo také z Německa. Předsedkyně německého Svazu vyhnanců a poslankyně za CDU Steinbachová se vyjádřila, cituji, prezident Beneš patří podle dnešních měřítek na lavici obžalovaných do Haagu, kde by se musel zodpovídat jako válečný zločinec. Konec citátu. Pane velvyslanče, může podle vás vstup ČR do EU přinést i stupňování majetkových a územních požadavků sudetských Němců na ČR?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Nedomnívám se. Já si myslím, že v tomto směru panují mezi českou politickou reprezentací a politickou reprezentací v Německu nejenom korektní vztahy, ale myslím si, že i povědomí, že toto prostě není možné. Takže jednotlivci možná ano, ale nebude se ta situace lišit od situace v těch uplynulých měsících a letech. A toto prohlášení, které zaznělo, prostě je, myslím, výrazem určité křeče a je absolutně pro nás nepřijatelný, aby někdo kriminalizoval našeho bývalého prezidenta, který prostě má kredit, jaký má.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:No ty výroky také komentovat nebudu. Já radši budu dělat, že jsem je neslyšel, protože to je snad na nějakou diplomatickou nótu, výroky tohoto typu. I když samozřejmě nejsou to oficiální výroky vlády, jsou to výroky nevládních organizací…

Moderátor (Jana Bobošíková):Poslankyně za CDU. Promiňte. Poslankyně za CDU, což je opoziční poslankyně.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Ty výroky jsou otřesné. Já ale přece jenom obávám toho, že stejně jako v minulosti tady bude určitá snaha extendovat tu problematiku třeba i prostřednictvím Evropského parlamentu. Já jsem dostal zprávu z vašeho úřadu, za kterou mimochodem tedy dodatečně děkuji, že byla tak rychle poslána do ČR, že CSU znovu tu záležitost v Evropském parlamentu rozehrává, že útočí na české politické strany, např. na ODS, jako na zastánce tzv. Benešových dekretů. Prostě věc, o které jsme si mysleli, že už je dávno za námi, tak je znovu přes Evropský parlament rozehrávána. Já se obávám, že některé kruhy si prostě nedají pokoj a že to budou pořád donekonečna roztáčet.

Moderátor (Jana Bobošíková):Jedna věc je, zda si nedají pokoj, ale druhá věc je, zda opravdu může hrozit znejistění majetkových vztahů v ČR.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:No já doufám, že nikoliv. Ale teoreticky, když se zase vrátím k tomu, co jsme tady projednávali, to znamená ta výjimka pro ty soukromě hospodařící zemědělce z toho sedmiletého přechodného období, no tak prostě teoreticky je možné, že kdejaký sudetský Němec si tady potom koupí jako zaregistrovaný soukromý zemědělec nějaký kus půdy…

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Ale to je něco jiného, než…

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Dobře. Ale samozřejmě, že to vnáší, řekl bych, určitou… Nebo symbolicky by to vnášelo určitou nejistotu do toho, jestli nedochází k vykupování pohraničí, když si to koupí třeba i s restitučním nárokem.

Moderátor (Jana Bobošíková):No jedna věc je vykupování a druhá věc je bezplatné vracení…

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Samozřejmě. Když se to koupí s restitučním nárokem, tak pak by mohl uplatnit teoreticky u Pozemkového fondu nějaký nárok na dodatečné vydání stejné výměry půdy ve stejné kvalitě. Já doufám, že k tomu docházet nebude, ale myslím, že se musíme připravit na jednu věc. Je možné, že budou proti ČR, a to myslím ani pan velvyslanec nepopře, podány individuální žaloby u Evropského soudního dvora, možná i hromadné žaloby u Evropského soudního dvora. Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli je právní situace taková, že tyto žaloby nemají žádnou šanci na úspěch, že Evropský soudní dvůr se jimi zabývat nebude, že je prostě odloží. Ale ta stoprocentní jistota v tuto chvíli tady prostě není. Já doufám a věřím, že to dopadne nakonec dobře.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já si myslím, že v jádru věci jsme zcela zajedno. Co se týká ještě zemědělské půdy a případného vykupování, víme oba velmi dobře, že ta naše legislativa v těch posledních letech byla natolik nedokonalá, že kdokoliv možná by masově něco takového chtěl učinit, tak činit mohl.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Přes právnické osoby. Ale ne jako fyzická osoba.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Jistě. Ale u tý fyzický osoby znovu říkám, právně si to můžeme nastavit a o tom zcela jistě budeme v dalším období diskutovat a já si myslím, že je stejný zájem. A co se týká právnických osob, já si myslím, že toto je i určitá signalizace, jestli k tomu masově bude docházet nebo ne. A k té věci, paní redaktorko, na kterou jste se ptala, já si myslím, že je absolutní shoda.

Moderátor (Jana Bobošíková):V Berlíně minulý týden proběhlo jednání mezi Francií, Německem a Británií. Tři nejsilnější státy EU se dohadují, jak docílit toho, aby Evropa do roku 2010 ekonomicky předběhla Spojené státy. Navrhují zvýšit investice do vědy a výzkumu, snížit sociální výdaje, usnadnit podnikání a zřídit funkci superkomisaře pro hospodářské reformy. Zbytek Evropy sleduje tyto rozhovory velmi podezřívavě. Menší státy mají strach, aby je velmoci neobcházely při rozhodování o důležitých věcech.

Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Tony Blair. Ještě nedávno se hádali kvůli válce v Iráku. Teď to jsou rozesmátí parťáci, kteří se kromě uvolněného vtipkování sjeli do Berlína řešit budoucnost Evropy. Zdá se, že jestli dosud byla motorem unie tzv. osa Paříž – Berlín, tak teď to vypadá, že se připojí i Británie a v Evropě i za mořem se hned mluví o „velké trojce“ nebo „direktoriátu tří“.

Jim Clancy, moderátor CNN:Vskutku. Slyšeli jsme z mnoha evropských států velmi negativní reakce.

Třeba ze Španělska nebo Itálie se ozývá, proč jste nás nepozvali také? Chcete snad úplně ovládnout budoucnost Evropy? Trojka tyto obavy mírní.

Tony Blair, britský premiér:Vůbec to není tak, že chceme zválcovat zbytek Evropy.

Gerhard Schröder, německý kancléř:Chceme jen vymyslet způsob, podle kterého by měla Evropa do konce desetiletí nejvýkonnější ekonomiku na světě.

To samozřejmě nezní špatně, ale ostatní se bojí, aby je giganti nevyšoupli z rozhodování.

Vít Kolář, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR:My to pozorně sledujeme, ale hysteričtí z toho nejsme.

Berlínská trojka chce svoje závěry přednést zbytku unie v březnu. Je také otázka, jestli se tři kohouti vůbec na něčem shodnou. I přes samé úsměvy byl totiž až dosud britský postoj k dění v unii víceméně skeptický.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pane místopředsedo, je podle vás reálné, že Evropa za šest let předhoní Spojené státy, anebo jsou to jen vzdušné zámky?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Myslím, že je to nereálné. Vyžadovalo by to tak rozsáhlé ekonomické reformy, tak rozsáhlé reformy zejména veřejných výdajů a některých těch přerozdělovacích procedur v EU, že si to nedovedu představit. Jedině takové reformy by totiž mohly nastartovat ekonomický růst, který by vedl alespoň ke srovnání ekonomické úrovně se Spojenými státy.

Moderátor (Jana Bobošíková):A jsou podle vás takových reforem schopni titíž politici, kteří svou politikou, jako je sociální stát a nejrůznější regulace atd., dostali Evropu do současného stavu vysoké nezaměstnanosti a určité ekonomické stagnace?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Tak je to zajímavá otázka, na kterou nejsem schopen odpovědět. Já si myslím, že ti politici toho v podstatě schopni nejsou, že to ani moc dělat nechtějí, ale že okolnosti je nutí k tomu, aby přece jenom nějaké reformy dělali. Je docela paradoxní, že jsou to politici, kteří patří spíše k tomu levému křídlu evropské politiky. Jsou to sociální demokraté, kteří dnes ve svých státech proponují reformy těch nebo oněch systémů, ať už je to Schröder nebo Tony Blair. Jsou k tomu v podstatě donuceni okolnostmi. Ale domnívám se, že ty reformy, a myslím tím zejména v Německu, protože situace v Německu na nás má asi největší dopad, nejdou dost daleko na to, aby se mohlo hovořit o nějakém dohánění Spojených států.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pane velvyslanče, vy budete mít zřejmě v příštích letech velmi vysoké postavení v Evropské komisi. Myslíte si, že Evropa je v tuto chvíli prostřednictvím všech svých nejrůznějších orgánů opravdu schopna nastartovat tak, aby předhonila do šesti let Spojené státy tak, jak o tom hovořil kancléř Schröder?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já musím přiznat, že já mám určitou skepsi v tomto směru, protože některé kroky mohly být nastartovány účinněji, než byly a možná dříve, než byly. Ale na té věci si myslím, že je nejpodstatnější ten cíl, ten záměr. Jestli se tak skutečně stane, anebo dojde ke zpoždění nebo dojde jenom k přiblížení, myslím si, že je o něco méně podstatné než to, abychom zaprvé řadu kroků, které byly rozhodnuty, skutečně prováděli, implementovali. A řadu kroků, které je třeba ještě politicky rozhodnout, předložit, shodnout se na nich a na jejich základě případně přijmout i právní normy, které budou lepší, kvalitnější, v mnoha směrech flexibilnější než dosavadní, tak samozřejmě abychom je přijali. Takže ten cíl, ten záměr je nesmírně důležitý. Ale je také důležité, jak my budeme umět právě krátce po vstupu do unie tyto procesy ovlivňovat sami. Již za pár týdnů se uskuteční tzv. jarní summit EU, který do značné míry tyto otázky bude diskutovat a my si musíme jednoznačně říci, co chceme, aby bylo závěrem těchto jednání, co je nám nejbližší, kde ty naše priority leží. Takže na to bych se soustředil a myslím si, že i sami jsme, coby jedna z reformních zemí, které jsou zvyklé na reformy, které nejsou rigidní, přispět k tomu, aby skutečně k některým takovým krokům došlo.

Moderátor (Jana Bobošíková):Mě by zajímalo, co říkáte jedné věci, té schůzce tří. Protože i z té schůzky zazněla věta, která hovořila v tom duchu, že co je dobré pro tři velké státy, musí být dobré i pro ostatní země EU. Co říkáte takovému způsobu, řekněme, určitého diktátu toho, jak to bude v EU vypadat?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já možná než diktát, protože vědí dobře, že to takhle u nás není možný.

Moderátor (Jana Bobošíková):Tak doporučení.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Ale vím, že ta slova zazněla a myslím si, že jsou to spíše slova z kategorie slon v porcelánu. Nejsou šťastná, ale i ta trojka ví velmi dobře, že na tyto procesy nebude stačit.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ano. Ale jak byste na ta slova reagoval, kdybyste byl už v pozici toho evropského komisaře?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Tak já budu muset samozřejmě do jisté míry respektovat pravidla daná komisi a za komisi určitě bude mluvit předseda komise.

Moderátor (Jana Bobošíková):To jistě. Ale zase jste za malou zemi tam, takže…

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Určitě. Já si myslím, že tyto věci… A první, co udělám po nočním návratu do Bruselu, že si s některými kolegy, velvyslanci právě těchto tří zemí, promluvím. Takže ta rétorika skutečně není šťastná.

Moderátor (Jana Bobošíková):A co jim budete říkat?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já si myslím přesně to, co jste nastolila. Že to má jasný dopad na vnímání jejich účinkování, jasný dopad na veřejné mínění. Ale možná jednu poznámku bych si dovolil. Toto u nás často vede k jakési naší psychologické polarizaci unie na velké a malé. Byla by to obrovská chyba. Pokud vidím, že jsou tady tři země, které mají nesporně váhu, tak jako mají Spojené státy větší váhu v NATO, než má ČR anebo případně Belgie, tak samozřejmě v unii, a nejenom vyjádřeno počtem hlasů, tomu tak je. Ale my musíme umět s nimi komunikovat. My musíme být zaprvé tou brzdou a případně zrcadlem, anebo naopak generátorem. To znamená, je velmi důležitý, abychom uměli komunikovat nejenom s malými, ale i s těmi velkými členskými státy a tudíž nepodléhat takové té určité hysterii na to, velicí si teďkon něco dělaj, připravujou diktát a my malí jsme chudáci. Mějme to sebevědomí je ovlivňovat. Xkrát se nám to podařilo. Mám konkrétní zkušenost z jednání výboru těch 25 velvyslanců, jednání rady. Vím, že to dokážeme.

Moderátor (Jana Bobošíková):Chtěl jste reagovat, pane místopředsedo?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Já bych celkem souhlasil s tím, že se to nedá dělit jenom na malé a velké, ale že tento příklad jasně ukazuje, o čem vlastně ta EU je. Že je to skutečně kolbiště, na kterém se střetávají nejrůznější zájmy, někdy se mohou prolnout zájmy třeba těchto tří velkých států spolu proti těm ostatním, někdy to zase může být jinak. Takže ale dělat si příliš idealistický obrázek o EU prostě nemá význam. Středně malé nebo středně velké státy, jak to vezmete, jako je ČR, prostě musí dělat politiku pragmatickou, realistickou a ne se opájet nějakými vzdušnými vizemi o sjednocené Evropě.

Moderátor (Jana Bobošíková):A myslíte, že Pavel Telička je schopen takovou politiku dělat?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Pavel Telička především nebude dělat politiku ve jménu České republiky. On bude členem Evropské komise a on bude muset být neutrálním komisařem. To znamená pro něho naprosto závazným. A jedním z takových kanonických textů budou evropské smlouvy, které definují postavení Evropské komise. A on bude… Možná se dostane do situace, že bude muset postupovat proti své vlastní zemi, když Evropská komise např. dojde k závěru, že ČR neplní to nebo neplní ono a že je zapotřebí ji na to upozornit nebo vyhlásit třeba nějaké sankce, tak Pavel Telička bude tím, kdo bude postupovat proti ČR. Vždyť se podívejte na komisaře Fischlera, to je Rakušan, má na starosti zemědělskou politiku, a není méně oblíbený politik v Rakousku, pokud jde o EU, než pan Fischler, kterého rakouští zemědělci srdečně nenávidí. Možná že se dostaneme do stejných extrémů třeba i s panem Teličkou.

Moderátor (Jana Bobošíková):Nakolik zapomenete, řekněme, na svůj český rodný lid, pane velvyslanče?

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:No to je asi ta nejzásadnější změna a člověk se na ni musí připravit, protože i když jsem v posledních dnech vyslechl, jak tu páteř dokážu ohýbat a leštím kliky, tak ve skutečnosti, a myslím si, že i pan místopředseda Zahradil mě párkrát v akci viděl, pro mě ten národní dres skutečně mimořádně důležitý je a sám sebe považuji za patriota, který je hrdý na svou zemi. Nicméně platí to, co řekl pan místopředseda. Pokud uvidím třeba v poli své působnosti, že ČR si nepočíná tak, jak si počínat bude, tak samozřejmě doufám, že budu umět vysvětlit takové konání. Ale je možné, že půjdu proti těm zájmům. Takže bude to změna. Musím se na to připravit. Ale nezbývá nic jiného než postupovat tak, jak mi bude dáno.

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Vy jste se vlastně dneska na to natrénoval svým způsobem, protože Evropský parlament kontroluje Evropskou komisi, takže my budeme samozřejmě panu Teličkovi v dobrém smyslu slova v té Evropské komisi šlapat na paty, ať už tam bude půl roku nebo těch pět let.

Moderátor (Jana Bobošíková):Ale vy už se v tom Evropském parlamentu vidíte, pane místopředsedo?

Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS:Berme to s určitou rezervou a jako básnickou licenci. Ale pokud k tomu dojde, použiji tedy podmiňovacího způsobu.

Pavel Telička, velvyslanec ČR při Evropské unii:Já to panu místopředsedovi přeji, protože si myslím, že tamní poměry zná velmi dobře. Je to důležitý a já věřím, že se tam asi budeme vídat.

Moderátor (Jana Bobošíková):Pánové, já vám děkuji za dnešní Sedmičku. Na shledanou.