Partie

Moderátor (Štěpánka Duchková):Dnes k nám přišel poslanec a lídr ČSSD do voleb do Evropského parlamentu Libor Rouček a první místopředseda ODS a lídr ODS do voleb Evropského parlamentu Jan Zahradil. Nejdříve se podíváme, o jakých tématech budeme s našimi hosty hovořit.

Bude ČR v EU zemí druhé kategorie? V česko-německém pohraničí se možná objeví dvojjazyčné nápisy. Premiér Blair nelhal o iráckých zbraních, slavná BBC však ano. Zalekla se sociální demokracie druhé fáze reformy financí a dá přednost stranickým zájmům před zájmy země?

Moderátor (Štěpánka Duchková):Jako vždy i dnes pro vás máme vaši, tedy diváckou otázku. Ta dnes zní: Obáváte se, že bude ČR hrát v EU podřadnou roli? Pokud říkáte ano, volejte na číslo 776 999 001. Pokud říkáte ne, volejte na číslo 776 999 002. Můžete nám posílat vaše odpovědi i ve formě SMS zpráv, a to ve formátu PRIMA NP ANO, nebo NE na číslo 900 11 06. My vám ta čísla budeme pouštět ve spodní části televizní obrazovky. Já ještě jednou zopakuji tu otázku: Obáváte se, že bude ČR hrát v EU podřadnou roli? Tak můžete začít hned hlasovat. A vrhneme se na první téma a v něm budeme mluvit o tom, do jaké míry ještě sociální demokracii zajímá druhá reforma veřejných financí, druhá fáze reformy veřejných financí nebo zda ji spíš nezajímají voličské preference.

Ještě na počátku tohoto roku ČSSD slibovala druhou fázi reformy veřejných financí.

Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr financí:

Druhá fáze bude směřována k datu vstupu do EU a bude se týkat…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Prvního května.

Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr financí:

… změn v oblasti DPH. A to je 1. května.

Celá vláda se shodovala na zásadní nutnosti reformy.

Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr financí:

Pokud bychom nerealizovali reformy, tak by ten veřejný dluh na konci volebního období vzrostl na jeden bilión 400 miliard korun.

Sociální demokracie chtěla původně zachraňovat národ reformou. Zdá se však, že s vidinou možné prohry ve volbách sociální demokraté raději zachraňují sami sebe.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Roučku, ta první otázka je na Vás. Splní sociální demokracie slib, že druhá fáze reformy veřejných financí začne 1. května?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Samozřejmě ta reforma probíhá. A já bych chtěl říci…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Já mluvím o druhé fázi.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… že sociální demokracie je stranou reformní. Sociální demokracie reformuje průběžně, ty reformy probíhají. A když se podíváte na vlastně výsledky těch uplynulých čtyřech let, kdy ty reformy probíhají, vidíte, že ekonomika roste. Loni to bylo 3 % tempem.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Roučku, pane Roučku, Vy jste mi trochu utekl.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Neutekl, neutekl, neutekl. Já se chci jenom dostat k tomuto tématu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Vy jste slyšel pana ministra financí. On říkal, že začne ta druhá fáze 1. května.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, ta druhá fáze mj. začíná i dnes, protože dnes v Kolodějích probíhají jednání. Čili ta reforma se postupně formuluje a postupně je uváděna v praxi. Mimochodem všimněte si…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Takže toho 1. května nemůžete říct ano, nebo ne?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Samozřejmě, že budou některé opatření 1. května tak, jako již byly 1. ledna. Když se podíváte např. na boj…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, ale to byla první fáze, já mluvím o druhé fázi.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ono nejde oddělit první fázi, druhou fázi.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ale pan ministr financí ji oddělil. A ten dokonce včera prohlásil, že letos se sazby DPH už nezmění. Místo toho navrhujete třetí sazbu DPH mezi 10-14 %, ta by dokonce platila až od 1. ledna. Tím ale porušujete koaliční dohodu ze září loňského roku, kde jste se zavázali ke sblížení sazeb DPH.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, ne, ne. Když se podíváte do programového prohlášení vlády, nic tam o sbližování sazeb není. Je jasné…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Dokonce vaši koaliční partneři to vzápětí označili za hrubé porušení vašich dohod.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, ne, ne. Když se podíváte na programové prohlášení vlády, nic o sbližování sazeb tam není. Ale o těch sazbách se jedná, jedná se o nich i dnes. Ale je, v návrzích je prostě řada alternativ a uvidíme, s čím prostě ta jednání dnes vyústí, s čím skončí.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Zahradile, jak myslíte, že to vypadá? Myslíte, že začne druhá fáze reformy 1. května, jak jsme tady slyšeli pana Sobotku? To bylo ze začátku ledna.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já jsem také poslouchal pana Sobotku. Já nevím, co by vlastně mělo začít. Pozoruji velkou nejednotu v řadách vládní koalice. Něco jiného tvrdí lidovci, něco jiného tvrdí Unie svobody, něco jiného tvrdí jedna půlka sociální demokracie, něco jiného tvrdí druhá půlka sociální demokracie. Navíc se tady ukazuje, že tady začínají vypadávat ze skříní takoví ti kostlivci našeho vstupu do EU, resp. toho, co bylo opomenuto při vyjednáváních. To jsou různé ty zapomenuté výjimky tu na DPH u toho nebo onoho výrobku. Teď zrovna jsou asi takovým nejpopulárnějším v tom negativním smyslu slova tématem ceny dětských plenek nebo ceny služeb v restauračních zařízeních. Čili já jsem velmi zvědav, jak si vláda poradí. A musím říci, že ani ta první fáze tzv. reformy veřejných financí nám nepřipadala příliš propracovaná, že nám nepřipadala dlouhodobě prospěšná pro ČR. A koneckonců sociální demokracie tady zahajuje v podstatě šestý rok své vládní odpovědnosti, takže myslím, že sklízí ovoce toho, co začala zasívat před těmi šesti lety.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pan Zahradil připomněl ty různé názory v sociální demokracii, já teď tři přečtu. „Čekají nás letos troje důležité volby, není možné začít hned s druhou reformou, sotva skončí jedna.“ To říká váš poslanec Turek. „Reforma dopadne nejvíc na sociálně slabší lidi s nižšími příjmy a to jsou naši voliči.“ To říká pan Petr Ibl, také váš poslanec. „Hned na začátku roku hodně věcí podražilo, jít do volebního roku s dalšími zákony je hazardování s voliči“, tvrdí poslanec Hojdar. Pane Roučku, chcete zachránit finance této země nebo si spíše zajistit voličské preference?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Samozřejmě každý má právo na vyjadřování svých názorů, ty názory jsou různé. A jsou samozřejmě i názory toho druhu, že je potřeba hledět na voliče. Ale když se podíváte na ty naše reformy, které probíhají…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Souhlasíte tedy s těmito hlasy?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… nechte mě domluvit, které probíhají čtyři roky, vždy se o těch reformách diskutuje. Když jsou alternativy, o těch alternativách se hlasuje stejně, jako to bylo v té první fázi reformy. No a potom všichni hlasují pro tu alternativu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Souhlasíte s tím, co jste tady slyšel, co řekli vaši kolegové?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Já s tím, já souhlasím s tím, že je potřeba se dívat na sociální stránku věci. Čili pokud jde např. o tu pětiprocentní sazbu, pokud jde o potraviny, léky, pohřebné a další věci, prostě přes to vlak nejde, tam změny dělat nelze. Ale jsou jiná opatření, jsou např. ty tři sazby a další a další věci prostě, které jsou součástí tý reformy. A o tom se mj. i dnes diskutuje.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Souhlasíte tedy s tím, že přednost mají voličské preference před finanční stránkou?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, tam je vždy potřeba, tam je potřeba vždy ty věci skloubit tak, jako to bylo skloubeno již za minulého volebního období. A já znovu připomínám, pan Zahradil řekl, že ČSSD je u moci šest let. Ano, my jsme zdědili hospodářství v tom stavu, v jakém bylo. Vzpomeňme si rok na 97…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Teď ale míříme do minulosti a my mluvíme spíš o budoucnosti.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… kdy se zhroutila ekonomika, kdy se zhroutily finance, kdy se zhroutil státní rozpočet a kdy prostě ODS zkrachovala u moci. Čili já bych byl velmi opatrný s tím, když někomu radím, tak abych se podíval sám na své vlastní výsledky a porovnal to s výsledky sociální demokracie. Když se podíváte…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:My sociální demokracii rozhodně neradíme. Já myslím, že k tomu není důvod, abychom jí radili.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… na ten uplynulý rok, hospodářství rostlo 3 %, měli jsme nulovou inflaci na rozdíl od té vaší dvouciferné, měli jsme další a další věci. Lidé utratili o deset miliard víc před Vánocemi.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Souhlasíte, pane Zahradile, s tím, co říká pan Rouček?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ale tak to je komické. Já myslím, že výmluvy na to, že sociální demokracie tady jaksi napravuje nějaké chyby ODS, to tady slýcháme už velmi dlouho. Já znovu připomínám, sociální demokracie je v tuto chvíli déle u moci, než byla kdy ODS. Sociální demokracie se zasloužila o to svojí politikou, že tento stát je zadlužen tak jak nikdy v historii. A sociální demokracie umožnila nebo způsobila schválení celé sady státních rozpočtů, které prostě jsou nejdeficitnějšími, nejschodkovějšími státními rozpočty v historii této země. Když tady pan Rouček připomněl rok 97 a tzv. balíčky nebo úsporná opatření, tak já jenom připomínám, že tehdy šlo o to, jak uspořit ze státního rozpočtu zhruba 20 mld. Kč. Sociální demokracie, ta nepočítá v desítkách miliard korun, ta už počítá ve stovkách miliard korun, protože to zadlužení je tak veliké, že bez nějaké alespoň částečné úpravy veřejných výdajů se prostě zadlužíme, a v tom souhlasím s panem Sobotkou, na jeden bilión, tedy tisíc miliard korun, což je prostě dluh, to je stát téměř na pokraji státního bankrotu, bych řekl. A otázka samozřejmě je, jaký recept na to zvolit. My nejsme přesvědčeni, že ten recept, který nabízí sociální demokracie, je dlouhodobě udržitelný.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Jestli k tomu můžu několik vět. Ty desítky a stovky miliard dluhů, jsou ty dluhy, které jste vy měli v bankách, které jste neprivatizovali.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ale ne, ne, ne, ne, ne.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Nechte mě domluvit, já jsem Vám do řeči také neskákal. Čili ty pocházejí z bank, které vy jste neprivatizovali, které jsme museli privatizovat my. A to je součást toho našeho dluhu. Vy kritizujete vládu, kritizujete ji za to, kolik je dluhu. Ale jaké řešení nabízíte vy? Jednalo se o státním rozpočtu, vy jste nenabídli naprosto žádné řešení. A pokud jste něco zveřejnili, pokud je to např. ta tzv. vaše Modrá šance, tak když se do ní podíváte, tak tam byl deficit státního rozpočtu 172 miliard pro letošní rok. Sociální demokracie, koaliční strany schválily deficit mnohem menší. Čili vy, když něco kritizujete, musíte mít jasné řešení.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak pan Zahradil výrazně nesouhlasí.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ne, já už nevím, co bych na to řekl. Prostě vím…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Vy na to nic nemůžete říct, protože vy to řešení nemáte.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ale mohu. Výmluvy, výmluvy, výmluvy a výmluvy. Modrou šanci si mimochodem může přečíst každý, Modrou šanci si může přečíst každý.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Podívejte se do vaší Modré šance, máte tam 172 miliard dluhu na letošní rok.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já bych to koneckonců každému doporučoval, může si ji přečíst na naší internetové stránce a porovnat, zda to, co říkáte, je skutečně pravda. Ale vymlouvat se po šesti letech vládní odpovědnosti, že tady hasím požáry za někoho jiného, to prostě nelze.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, ne, ne.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Vy jste tu zemi přivedli šesti lety svého vládnutí do určitého stavu. Vy teď připomínáte hasiče, který se snaží hasit požár, který sám založil. Bohužel ho hasíte tím, že přiléváte do toho ohně místo vody více benzínu. Takže ten požár bude plápolat pouze dál.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ono to zní hezky, co říkáte. Ale vy řešení, vy žádnou reformu veřejných financí nenabízíte.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Nabízíme, ale samozřejmě, že ano. My jsme zpracovali koncepci…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové, pánové, pane Roučku, pojďme teď do té aktuální současnosti.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Když se podíváte na výsledky této vlády, ty výsledky jsou velmi dobré. Opakuji znovu – tříprocentní hospodářský růst…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, už opakujeme to, co zaznělo.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Voliči mají trochu jiný názor.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… šestiprocentní růst reálných mezd, lidé loni před Vánoci utratili o deset miliard korun víc.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:A kde vidíte ten hospodářský růst? Jaký je hospodářský růst?

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Roučku, pánové, já už Vás přeruším, pane Roučku, pojďme na aktuální věc.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Podívejte se, zeptejte se lidí, zeptejte se…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tento týden se objevila v tisku taková informace, že někteří poslanci uvažují o tom, že by se mohl vyměnit post předsedy ČSSD, že by pan Špidla odešel. Hrozí něco takového?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Nic takového nehrozí, nějaké takovéto úvahy prostě jsou pouze z říše snů.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane místopředsedo, na Vás tady mám ještě jednu otázku. Další místopředseda ODS Váš kolega Nečas na vašem nedávném listopadovém kongresu prohlásil: „Musíme korunní prince socialistů až po krk namočit do kalu spoluzodpovědnosti za tuto vládu.“ Jak to bude vypadat v praxi, to namáčení?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já myslím, že existuje určitá skupina politiků sociální demokracie, kteří teď, když skutečně se ukazuje, že tato vláda v podstatě si neví rady a její preference stále klesají, tak kdy se jakoby snaží z odpovědnosti za tuto situaci vyvinit. To máme různá prohlášení pana Grosse, který najednou říká, že sociální demokracie zpanštěla a že se musí přiblížit lidem. To máme různá prohlášení paní Buzkové v podobném duchu. Já myslím, že zejména tito lidé a zejména tito dva politici se nemohou tvářit, jako že nenesou spoluzodpovědnost za to, v jaké situaci se tato vláda a s ní i tato země ocitla.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Takže ty byste namáčeli do toho kalu?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Předpoklad, že oni teď jako by obětují Vladimíra Špidlu, že ho někdy, teď jste tady řekla, že ty spekulace jsou, a já je slýchám i v parlamentu…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, tam se spekuluje o tom, že by ho nahradil pan Gross.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… že pana Špidlu odstraní jako takového obětního beránka někdy v polovině volebního období, aby se sociální demokracie takto rituálně očistila, to já myslím, že dopustit nelze. Pan Gross je ve vládě dost dlouho, paní Buzková je ve vládě také dost dlouho, jako ministryně školství zatím nepředložila ani jeden jediný zákon. Takže zrovna tito politici, a myslím, že zrovna ty měl pan Nečas na mysli, si nemohou hrát na nějaké čisté, neposkvrněné lilie, které nemají zodpovědnost za to, co se tady odehrává.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Nikdo si na žádné lilie nehraje, ti lidé nesou zodpovědnost samozřejmě, jsou ve vládě a prostě do žádného kalu…

Moderátor (Štěpánka Duchková):A do žádného kalu se namáčet nebudou, tak a to jsem ukončila.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Vězí v něm až po uši, takže v tom případě je to pravda.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Doufám, že ODS začne používat….

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tady pan Nečas říkal, že by je namáčel po krk.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Doufám, že Občanská demokratická strana začne také používat jiný slovník, než jsou kaly např.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak, pánové, pojďme od těch kalů k dalšímu tématu. A to je, že se u našich hranic mohou objevit dvojjazyčné názvy.

Dlouholetá posvátná kráva světové žurnalistiky britská BBC vydávaná za vzor profesionality a objektivity byla usvědčena z neprofesionality a neobjektivity. Vyšetřovací komise lorda Huttona ve své středeční zprávě obvinila veřejnoprávní televizi ze zmanipulování a překrucování skutečností. Soudce ostře kritizoval BBC za hrubé chyby v loňských reportážích Andrew Gilligana, který bez důvodů nařkl vládu, že zveřejnila o Iráku záměrně nepravdivé informace. Lord Bryan Hutton tak očistil britského ministerského předsedu od všech podezření z podvodného nebo nečestného jednání v této souvislosti. Hned po zveřejnění závěrů vyšetřovací komise rezignoval předseda rady guvernérů BBC Gavin Davies, ve čtvrtek ho následoval generální ředitel BBC Craig Dyke.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Milí diváci, já se omlouvám, to téma, o kterém jsem vám teď říkala, to bude až to další téma, teď zůstaneme tady u BBC. Tak úplně aktuální novinka je, že ten reportér BBC opustil své místo. Pánové, je to dostačující trest?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já bych nemluvil o trestu. Já myslím, že…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Vyhození z práce vlastně.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… celá ta, tato aféra, řekněme, bude mít ještě určitou dohru. Určitě jsme si všichni všimli, že i ten odstupující ředitel BBC vyjádřil určitý nesouhlas se závěry té vyšetřovací komise. Já myslím, že je to zajímavá ilustrace střetu světa politického se světem mediálním, které… Tyto dva světy v podstatě jsou ve střetu neustále, to je logické. Na druhé straně já si nepamatuji snad nikde v žádné zemi na světě v posledních deseti nebo patnácti letech, aby takovýmto způsobem bylo v podstatě zostuzeno veřejnoprávní nebo velice vážené médium za to, že udělalo výraznou nebo významnou profesionální chybu. Já samozřejmě nevím v tuto chvíli, jestli je to stoprocentně tak, jak říká ta vyšetřovací zpráva. Ale to, že se našli v tomto médiu lidé, kteří z toho vyvodili spoluzodpovědnost, kteří rezignovali nebo odešli z funkcí, to si myslím, že je správně, protože vždycky se volá po tom, aby třeba ti politici, kteří jsou přistiženi při něčem nekalém, aby z toho vyvodili spoluzodpovědnost. Já myslím, že by to mělo platit i pro ostatní povolání.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Zůstaňme ještě u toho reportéra. Měl by nést další důsledky za to, co způsobil?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Já myslím, že tím, že odstoupil, tím ty důsledky nesl. A pokud jde o instituci BBC jako celou, já myslím, že i to rozhodnutí bylo správné. Je to prostě rozhodnutí typicky britské, kde politická kultura je velmi vysoká nejenom v politice, ale i v ostatních institucích. A pokud člověk, jako byl soudce Hutton, kterému všichni důvěřují, zveřejní objektivní zprávu, která prostě zamířila na BBC, potom prostě obdivuji, já obdivuji, jak se zachoval předseda rady guvernérů, jak se zachoval generální ředitel, prostě že oba odstoupili.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, oba odstoupili. Na západ od našich hranic je obvyklé, že odstupují po takových aférách šéfové velkých institucí. Já tady mám několik příkladů, já jen řeknu, např. kvůli tzv. aféře šílených krav a nekvalitní práci podřízených odstoupili v Německu ministryně zdravotnictví a ministr zemědělství. Když v Belgii v 98. utekl pedofil Dutroux, rezignovali ministři vnitra a spravedlnosti. O rok později kvůli skandálu kolem kuřat kontaminovaných dioxinem a podezření na pochybení úředníků jejich resortu podali demisi belgičtí ministři zdravotnictví a zemědělství. A srovnejme tento, tyto příklady s příkladem u nás a to s případem pana Kavana, kolem kterého bylo spousta a spousta afér. A on všechny ty aféry a skandály přežil. Já zopakuji známé věci, v jeho úřadu se přišlo na machinace s penězi, zmanipulovaná výběrová řízení, v trezoru se záhadně objevovaly statisíce korun a mizely, záhadně neskartované přísně tajné materiály, dokonce pokus o nájemnou vraždu. Pan Kavan toto vše přežil a dokonce odmítá nést zodpovědnost za to všechno, co se stalo, za své podřízené. Jaký je Váš názor na tuto kauzu?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:No, já bych v žádném případě nechtěl vystupovat jak obhájce pana exministra Kavana. On je kontroverzní osobou, byl na kandidátce sociální demokracie na druhém místě, dokonce se ucházel o nominaci do Evropského parlamentu a potom rezignoval z té kandidátky. Takže myslím si, že je to v zásadě vnitřní věc sociální demokracie, jestli považuje pana Kavana za člověka, který jí preference přináší, nebo který jí ty preference spíš ubírá. Ale jestli mohu…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ale ODS obhajovala pana Kavana, já tady mám citaci Vašeho kolegy Langra.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ano.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ten řekl: „Vzato do důsledků by to vedlo k situaci, že by nikdo nechtěl mít nikdy žádné podřízené, protože by až do jejich smrti byl odpovědný za každý jejich krok. To si myslím, že je nesmysl.“ Souhlasíte s panem Langrem?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Toto nevím, jestli je obhajoba pana Kavana. Já si ale myslím, že je zapotřebí o tomto pocitu zodpovědnosti hovořit obecně. A teď bych si dovolil přehrát ten míček na druhou stranu. My jsme se několikrát v minulosti setkali s tím, že ten nebo onen politik byl médii z něčeho obviněn, potom byl třeba i v soudním procesu očištěn. To médium, ty noviny třeba se mu musely omluvit. Na rozdíl od té, od toho nepravdivého obvinění, které zpravidla vyjde na první straně s velkým titulkem, tak ta omluva pak vyjde někde na patnácté straně neviditelným písmem téměř. A já si nepamatuji, že by někdy někdo z české mediální sféry, z české novinářské obce se třeba přihlásil k nějaké spoluzodpovědnosti za to, že pomluvil tu nebo onu veřejnou osobnost. Nemusí jít jenom o politika, v bulvárním tisku jsme byli svědky nejrůznějších nepodložených útoků na ty nebo ony známé veřejné osobnosti, kdy prostě tam byl někdo obviněn, já nevím, z alkoholismu, došlo k velikému soudu a samozřejmě stín toho obvinění byť nepravdivého na tom veřejném činiteli nebo na té osobnosti zůstává. A já myslím, že ta zodpovědnost by v tomto případě měla platit i pro ta média a pro ty zodpovědné novináře.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak Vy jste to tedy trochu obrátil.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já myslím, že to ale je pravda. To asi se nedá popřít.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, ale mě spíš zajímala ta první věc. Já se zeptám i Vás, pane Roučku. Co Vy říkáte na případ pana Kavana?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Já bych nechtěl, aby prostě toto téma – BBC, případně britská vláda, aby se stočilo na jeden jediný případ v ČR, to je Jan Kavan. Pokud…

Moderátor (Štěpánka Duchková):No, já jsem ho, uvedla jsem právě tento případ.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Jistě, ale těch případů by se dalo najít mnohem víc.

Moderátor (Štěpánka Duchková):To ano, to určitě.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:A abychom byli objektivní, abychom byli féroví, jak v té Británii, tak bych to, ten případ, prostě zobecnil, udělal bych něco podobného, co udělal kolega Zahradil. A já myslím, že v tomto tématu se nelišíme.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Dobrá. Pánové, já mám úplně poslední otázku k tomuto tématu. Čím to je, že po každé takové aféře, a i když je to velká aféra, tak ty u nás v ČR se ti šéfové těch institucí drží toho svého místa jak klíšťata a doslova je musí vynést?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:No, nevím. Já myslím, že když bych si snad měl vzpomenout na jeden příklad člověka, který podal rezignaci nebo demisi, jestli se nemýlím, poté, co jeho úřad pochybil, tak to byla snad bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Paní Bohatá.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… paní Bohatá, kdy ten statistický úřad vyprodukoval nějaké chybné výsledky.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano, ano.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:A sice váhala napřed, ale nakonec tu odpovědnost tedy na sebe vzala. Takže ono to neplatí tak stoprocentně. Já myslím, že se najdou i případy lidí, kteří prostě tu zodpovědnost…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ale musejí se hledat.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… na sebe jsou schopni vzít.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Neplatí to tak stoprocentně, možná, že to je i rozdíl mezi prostě ČR, postkomunistickou společností všeobecně a tou Velkou Británií, kde, jak se říká, Británie je kolébka demokracie a kde ta demokracie včetně s tou vyspělou politickou kulturou prostě má určitou tradici a nepřerušenou…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:A mimochodem neplatí to samozřejmě v plném rozsahu ani v té vyspělé západní Evropě. Já bych např. souhlasil s tím, že ve Velké Británii je to výjimečná záležitost. Ale např. když bych měl uvést nějaký konkrétní příklad, ve Francii byl bývalý premiér Jupin před několika dny odsouzen k osmnácti měsícům podmíněně za machinaci s byty v době, kdy působil na pařížské radnici. Přitom pan Jupin je předsedou jedné ze silných politických stran ve Francii. A jak jsem slyšel, tak rezignovat z tohoto postu nehodlá. Stejný problém měl ostatně nynější prezident Chirac, který byl také objektem vyšetřování. A před tím vyšetřováním ho zachránila jenom prezidentská imunita, také nerezignoval. Takže není to tak absolutní, ani ta politická kultura na tom Západě není taková, jak se někdy říká.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Já teď zopakuji otázku, o které hlasujete vy, naši diváci: Obáváte se, že ČR bude v EU hrát podřadnou roli? A teď se konečně vrháme na to mé už předtím anoncované téma dvojjazyčné názvy.

V našem příhraničí by měly být ukazatele s názvy měst a obcí ve dvou jazycích – česky a německy. Rozhoduje o tom koordinační rada Česko-německého diskusního fóra. Půjde ale pouze o doporučení, nikoliv o zákon nebo nařízení. Cílem je zlepšit česko-německé vztahy, pomoci by to ale mohlo např. turistům z Německa a Rakouska.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak u našich hranic s Německem se v budoucnu může objevit dvojjazyčná cedule např. nápisem Norimberk (Nürnberg), v Německu zase může být ukazatel s textem Reichenberg (Liberec), rakouský Kremz bude česky Křemže. Pánové, podporujete tento návrh česko-německého fóra?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Jestli k tomu můžu říct, česko-německé fórum žádný návrh neschválilo. Já jsem četl určitý článek v Lidových novinách. Tam se o tom sice píše, ale skutečnost je taková, že koordinační rada česko-německého fóra žádný takový návrh neschválila. A také není pravda to, co…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ale uvažuje se o něm.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Také není pravda to, co napsaly ty Lidové noviny, když se vrátíme k tomu předchozímu tématu, že o tomto bude jednat vláda. Vláda samozřejmě o ničem takovém jednat nebude stejně tak, jako o tom nebude jednat ministerstvo zahraničí. A jsme u toho předchozího tématu, kdy prostě sdělovací prostředky přinesou určitou nepravdu. V té Británii se za to omluvili. Jsem zvědav, co udělá příslušný redaktor prostě v tom příslušném deníku. Ale teď k té Vaší otázce. Já jsem byl, je to asi čtrnáct dní, ve Vídni. A jedete-li po tom dálničním okruhu, najednou vidíte, že tam je cedule Brno, je tam obrovská značka Praha. A nikomu to nevadí, že to je v češtině. Čili já bych byl pro to, aby, řekněme, na dálnicích, aby ty názvy byly, když někdo přijede k Plzni, tak aby tam bylo Nürnberg, když někdo přijede k Norimberku, tak aby tam bylo česky Plzeň. A podobně nejenom třeba s Německem, s Rakouskem, ale i třeba s Polskem. Když jedete na Wroclaw, proč by u Hradce Králové nemohla být velká cedule s nápisem, polským nápisem Wroclaw, u Wroclawi zase naopak Hradec Králové. Ale jsem zásadně proti tomu, to se snaží podsouvat někteří představitelé německé menšiny v Čechách za pomoci Sudetoněmeckého landsmanšaftu, aby prostě v pohraničních oblastech byly dvojjazyčné nápisy. On to není první pokus, těch pokusů bylo již více. A já musím za sebe říct i za sociální demokracii, prostě jsme zásadně proti tomu.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Zahradile.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:S tím bych souhlasil, to myslím, že v tom žádný rozpor není, protože zejména v těch citlivých pohraničních oblastech, které mají určitou historickou zkušenost, která předcházela 2. světové válce, tak by to prostě vyvolávalo špatné reminiscence a není k tomu žádný důvod. To, že když přijede někam na dovolenou do Krkonoš nebo někam do Jizerských hor a že tam v každé vesnici máte nápisy „zimmer frei“, to je jedna věc. To je prostě záležitost těch lidí, kteří pronajímají ty své nemovitosti, a chtějí tedy takto upoutat německé turisty, v tom jim bránit nelze. Ale to, aby se to nějak institucionálně schvalovalo, to já bych byl velmi proti. A jsem poněkud udiven tím, já nevím, zda se to schvalovalo, nebo neschvalovalo na té koordinační radě Česko-německého diskusního fóra, ale v případě, že se tam o tom jenom jednalo, tak já jsem udiven tím, jaká témata si ta koordinační rada vybírá ke svým jednáním. Není to tak dávno, co se na stejné koordinační radě Česko-německého diskusního fóra jednalo o jakési formě odškodňování německé menšiny v ČR zcela neodůvodněně. Takže já mám dojem, že se budeme muset třeba i formou interpelace na pana ministra podívat trochu na to, co ta koordinační rada vlastně dělá, protože mám pocit, že jak tento případ, ty dvojjazyčné názvy, tak ten případ před tím, tzn. to tzv. odškodňování, že prostě je dokonce proti statutu té koordinační rady a že to ani neodpovídá Česko-německé deklaraci, která vlastně celou tuto instituci založila.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Pokud mé informace z té rady jsou správné, ano, to téma tam bylo nadneseno.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Je to pouze návrh, já jsem říkala, je to pouze návrh.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Bylo tam nadneseno, je to určitý návrh, panem Piverkou. Ale nehlasovalo se o tom nebo nebylo to schváleno, protože právě, jak říkal kolega Zahradil, prostě jde to nad rámec vůbec významu…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ano, ale je nešťastné, že to vůbec někdo otvírá. Já nevidím jediný důvod, proč by se to mělo otevírat.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Přesně tak, přesně tak.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové, pojďme na naše hlavní téma, budeme mluvit o našem postavení v EU.

Naši europoslanci budou mít v Evropském parlamentu nižší platy než jejich zahraniční kolegové, místo slibovaných 300 tisíc mají brát maximálně 65 tisíc korun. Německo, Francie, Švédsko a Rakousko totiž zamítly návrh Evropského parlamentu, který platy sjednocoval. Čeští poslanci tak budou ve Štrasburku patřit k těm asi nejchudším. Mnozí kritici EU však podotýkají, že nepoměrně nižší platy našich poslanců ve srovnání se zástupci jiných zemí vyznívají symbolicky. Dodávají, že stejně jako budou podřadné platy našich poslanců v Evropském parlamentu, bude obdobně podřadnou roli v EU hrát i ČR.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové, tak v Poslanecké sněmovně se mluví o tom, že těch našich 24 europoslanců bude mít plat 65 tisíc korun. Proč právě 65 tisíc korun?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:To je velmi jednoduché. Ten návrh na sjednocení toho statutu evropských poslanců nebyl schválen, takže je nutno přijmout nějakou právní úpravu domácí, tzn. ty české europoslance zařadit do systému českých ústavních činitelů. A k tomu proběhla schůzka u pana předsedy sněmovny Zaorálka, kde zástupci všech politických stran se dohodli, že europoslanec z českého hlediska by měl mít stejné postavení jako český poslanec nebo poslanec českého parlamentu v pozici předsedy stálé parlamentní delegace. A tomu odpovídá…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tento plat.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… ten příjem, o kterém jste hovořila. Je to bohužel svým způsobem symbolické, že se velmi hovoří o evropském sjednocování a o evropské jednotě. Ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak je jednota pryč.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:… ať v případě té tzv. ústavy loni v prosinci nebo teď v případě statutu toho Evropského parlamentu, tak je jednota tatam. A je možná symbolické, že v obou případech to bylo zrovna Německo, které hrálo klíčovou roli v té nedohodě. Já si myslím, že to stojí za pozornost a že to není žádný dobrý signál pro budoucnost evropské integrace.

Moderátor (Štěpánka Duchková):A je to tedy důvod toho, že oni odmítli tento návrh, ty čtyři země – Německo, Francie, Švédsko a Rakousko?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já nevím, co je přesně ten důvod, protože ten návrh na sjednocení toho statutu se projednává řadu let. Dokonce tam došlo i k dohodám s ostatními evropskými institucemi, takže v podstatě všichni byli připraveni na to, že tento návrh bude schválen. To, že schválen nebyl…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Mohli si oni říct: Neschválili jste nám ústavu, tak my vám nedáme hezké platy?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Je možné, že se hrají nějaké takové taktické poziční hry. Já bych to považoval za velmi smutné, kdyby docházelo k takovémuto obchodování, ale vyloučit to nemohu. Nicméně pravdou je, že to bylo překvapení, že zejména Evropský parlament na to připraven nebyl a že to určitě pozici Evropského parlamentu do budoucna neposiluje, ale spíš oslabuje.

Moderátor (Štěpánka Duchková):A budou naši poslanci v tom Evropském parlamentu patřit k těm nejchudším?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ono bude záležet na tom, vlastně kolik ti čeští poslanci budou dostávat, kolik budou také dostávat poslanci z těch přistupujících zemí, protože ani tam to není vyřešeno. I v těch ostatních zemích…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Kdyby to bylo těch 65 tisíc korun plus nějaké ty diety, že?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:No, oni tam, ono to není, oni tam jsou návrhy dva. Jeden ten návrh je prostě základní plat českého poslance, který je 46 500.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ano.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:No a potom je tam druhý návrh, to je těch 65 100 korun. Je pravda to, co zde naznačil už pan Zahradil, že vlastně Evropský parlament nebo i evropští poslanci, že to je jediná skupina lidí z těch evropských institucí, která doposud nemá ten svůj status, která je doposud placena z národních zdrojů, protože když se podíváme na evropského komisaře nebo Evropskou komisi, evropského soudce, jsou všichni placeni ze zdrojů evropských. No, důvod…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ono je to zvláštní, že se ta EU nedokáže dohodnout na takové, promiňte, ale banálnosti, jako jsou platy poslanců.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:No, je to smutné, ale příznačné.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Je to zajímavé a smutné tím, že vlastně Evropský parlament je jediná přímo volená instituce, evropští poslanci. A na druhou stranu jsou jediní prostě, kteří doposud nemají ten status. A to musím bohužel souhlasit s kolegou Zahradilem, že to oslabuje roli europoslanců.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Proč bohužel? Vy s ním nesouhlasíte rád?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Ne, ne, ne, to není pravda.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Jste říkal: Musím bohužel souhlasit.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:V této otázce já bych si přál, aby Evropský parlament měl mnohem větší pravomoci…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak jste to myslel.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… prostě aby hrál tu roli, kterou hraje v každém státě prostě národní parlament, tak, aby to bylo na té celoevropské úrovni. A zde se…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové, v tom se shodneme.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:V tomhletom se právě neshodneme, ale to ukáže možná…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Ne, v tomto se neshodnete a v tamtom ano. Dvourychlostní Evropa, pánové. „Dvourychlostní EU bude možná nezbytná, jestliže se představitelé unie nedokáží v tomto roce dohodnout na nové evropské ústavě“, to jsou slova předsedy Evropské komise Romano Prodiho. Pánové, jak si ten pojem dvourychlostní Evropa máme vysvětlit?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já myslím, že je to samozřejmě určité zjednodušení. Ale zhruba to znamená nebo ta představa některých států je taková, zejména Německa a Francie, že v případě nedohody nad tzv. ústavou by tyto dvě země postupovaly ve vzájemné integraci rychleji, možná, že by se na ně tzv. nabalily ještě některé další země, zejména Benelux, tedy Belgie, Nizozemí a Lucembursko, tzn. ta zakládající část EU nebo evropských společenství. A ty ostatní země by byly ponechány jaksi nebo bylo by ponecháno na jejich vlastní vůli, jestli se chtějí, nebo nechtějí takto hlouběji integrovat.

Moderátor (Štěpánka Duchková):A co by to znamenalo pro ČR?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:No, tak já jsem přesvědčen, že žádné velké nebo dramatické riziko to není, protože ta dvourychlostní Evropa, to si řekněme otevřeně, tady v tuto chvíli již existuje. Existuje tady z hlediska ekonomické výkonnosti, protože ty země, které přicházejí teď do EU, jako je ČR a další, tak prostě mají nižší ekonomickou výkonnost než ten průměr EU. Existuje tady dvourychlostní Evropa z hlediska fungování eura, protože jsou země, které platí eurem, jsou země, které neplatí eurem. My dlouho do eurozóny ještě patřit nebudeme. Takže já v tom zase nějaké výrazné riziko nespatřuji. Já si naopak přeji, aby si ČR mohla v podstatě vybrat, ve kterých oblastech by se chtěla event. integrovat hlouběji a kde by si chtěla zachovat tu národní svrchovanost nebo suverenitu. V tom se ale asi neshodneme, protože tady ty představy jsou skutečně rozdílné.

Moderátor (Štěpánka Duchková):A pánové, teď je na místě ta otázka, kterou mají i naši dnes diváci. Obáváte se toho, že ČR bude v EU hrát podřadnou roli?

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Já se toho neobávám, protože ODS často straší tím, že prostě my tam budeme hrát malou roli, podřadnou roli tím, že jsme malým státem, že nebudeme moci konkurovat Francii, Německu a dalším zemím. Ale když se podíváte na tu pětadvacítku, zjistíte vlastně, že je…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Na těch 25 států.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:… pouze sedm zemí, co se do počtu obyvatelstva týče, větší, než jsme my. Ostatní jsou buďto stejně velké, nebo malé. A když se té EU nebojí Irsko, nebojí se jí Lucembursko, Finsko, Rakousko a další země, já nevidím sebemenší důvod, proč by se jí měli bát Češi, proč by se jí měli bát naši občané a koneckonců proč by se jí měli bát i naši politici. ODS jí v tom vysloveně nevěří.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pane Zahradile, Vy se toho obáváte?

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Já myslím, že se nikdo EU neobává a zejména se jí neobává ODS a politici z ODS. My si pouze přejeme…

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Někdy to tak vypadá ale, že se jí obáváte.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:No, to zřejmě špatně chápete některé naše programové priority. Já Vám je potom event. vysvětlím.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Tak potom strašíte. Já vaše priority znám, ale potom strašíte obyvatele, občany úmyslně, vyvoláváte strach u nich z EU. Bylo to již při referendu, bude to tak i kolem 1. května.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Ale já mám dojem, že nejde o strašení. Já myslím, že je poctivé říci české veřejnosti, že některé věci v EU jsou problematické, že zejména chování Německa a také Francie v poslední době vzbuzuje určité rozpaky a že ČR by se na to měla dobře připravit. A myslím si, že není také strašením, když českou veřejnost upozorňujeme na to, že ne všechno bylo dohodnuto tak hezky, jak nám to tady bylo předstíráno. Já jsem tady hovořil o těch dětských plenách a o těch službách, jako jsou např. restaurační zařízení. To jsou věci, které byly zamlčeny, které prostě veřejnosti sděleny nebyly.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Já s tím naprosto nesouhlasím a dovolte, abych k tomu…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:A já myslím, že jediná možnost, jak…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Máte už velmi málo času, nechme pana Roučka, prosím, domluvit, protože už je málo času.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Dobře.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Dovolte, abych k tomu něco řekl. Když mluvíme o restauračních službách, kdo zavedl 22 % DPH na restaurační služby? Vláda ODS, minulá vláda v roce 2000…

Moderátor (Štěpánka Duchková):Tak, pánové, teď se dostáváme z toho strašení EU hodně daleko. Pane Roučku, to je to, co jsme tady říkali už na začátku.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Minulá vláda v roce 2000 tu hranici dočasně snížila, nyní půjde nahoru. Když se vám to nelíbilo, mohli jste navrhovat prostě změny, když se vyjednávalo o jednotlivých kapitolách. Vy jste to neudělali.

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Už se zase dostáváme do oblíbeného tématu pana Roučka. Ne, já to musím uzavřít. EU tady nikdo nestarší. Ne, vy jste si monopolizovali ten proces vyjednávání, který se odehrával za zavřenými dveřmi.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Diskutovalo se to ve výborech Poslanecké sněmovny, diskutovalo se to na plénu sněmovny, mohli jste ten návrh dát do Poslanecké sněmovny. Vy jste to neudělali.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pánové, Vy, jak mluvíte oba najednou, tak Vám není vůbec rozumět. Teď do toho ještě začnu mluvit já. Pánové…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:V Poslanecké sněmovně se nic neprojednávalo. Ale já musím odmítnout to, že tady EU někdo straší. Nikdo se EU nebojí, my EU nestrašíme.

Libor Rouček (ČSSD), poslanec:Strašíte jí vy a máte, vy z ní máte strach…

Jan Zahradil (ODS), místopředseda strany:Nemáme z ní strach, nemáme z ní strach. Nemáme z EU žádný strach, ne, v žádném případě. Je to směšné obvinění.

Moderátor (Štěpánka Duchková):Pan Zahradil říká „nestrašíme“, pan Rouček říká „strašíte“. Milí diváci, já si dovolím ukončit dnešní Nedělní partii. Podíváme se, jestli vy sami se obáváte EU. Jak dopadlo to hlasování? Na otázku: Bude ČR v EU hrát podřadnou roli, odpovídá ano 89 % diváků a 11 diváků, ne, 11 % diváků odpovídá, že naše republika v EU podřadnou roli hrát nebude.