O diskutujících rozhoduje hostitel

Ad LN 22. 1.: Zahradil se bojí argumentů

Senátor Josef Zieleniec mě ve svém článku opakovaně obvinil, že jsem se – v obavách z jeho argumentů – odmítl zúčastnit předvánočního vydání televizního pořadu „Sedmička“ právě proti němu.

Musím opakovaně toto obvinění odmítnout jako nepravdivé.

S panem Zieleniecem jsem dva dny předtím (19. 12. 2003) debatoval v pořadu Českého rozhlasu „Duel“. Jsem ochoten s ním kdykoliv v podobných diskusních pořadech debatovat znovu, včetně „Sedmičky“. Není mou věcí, kdo a kdy je do podobných diskusních pořadů jejich organizátory zván.

Z logiky věci však vyplývá, že výskyt politiků v celostátních médiích odpovídá politickému významu jimi reprezentovaných subjektů, což by si měl uvědomit i pan Zieleniec.