Nekorektní politický útok

V rozhovoru s Hospodářskými novinami (V ústavě EU musí být zmíněno křesťanství, HN 13. ledna) použil Tomáš Halík některé formulace, které mne mimořádně rozhořčily. Dovolte, abych se co nejrozhodněji ohradil proti označování svých názorů za „vystřižené ze stalinských příruček vědeckého atheismu“ a proti uvádění svého jména v kontextu se jménem Miroslava Grebeníčka.

Jsem ochoten se kdykoliv zúčastnit věcné debaty a argumentace s odlišnými názory. Formulace Tomáše Halíka však nemohu než považovat za mimořádně nekorektní politický útok. Domnívám se, že Tomáš Halík by měl sám na sebe vztáhnout své tvrzení o škodlivosti „otravování společenského klimatu“, dostát své pověsti učence a akademika a podobných podlostí se napříště vyvarovat.