Tiskové prohlášení

Krach jednání o tzv. euroústavě naznačil, že dosavadní integrační koncept se v mnoha ohledech vyčerpal. Odpovědí na globální výzvy 21. století nemůže být stále více unifikace a centralizace, ale naopak více pružnosti a schopnosti rychle reagovat na změny. Tomu se musí přizpůsobit i model evropské integrace.

ODS neodmítá možnost vzniku tzv. „vícerychlostní“ Evropské unie. Za nebezpečný a fatální omyl však považujeme představu vládních činitelů, že v takovém případě by se ČR měla stát součástí tzv. tvrdého, německo-francouzského integračního jádra. Takový postoj je absolutním nepochopením českých národních zájmů a proto jej co nejzásadněji odmítáme.