Tiskové prohlášení

Pokud se dnešní, v médiích citované výroky C. Svobody a V. Špidly na adresu V. Klause zakládají na pravdě, jde o znepokojivý důkaz toho, že vláda ČR :

nehodlá brát na vědomí změněnou názorovou rovnováhu ústavních institucí v názorech na vztah ČR k EU a především na budoucnost EU po volbě prezidenta ČR
nehodlá budovat zahraniční politiku klíčové otázce vztahu ČR k EU na konsensu demokratických politických sil
hodlá i nadále prosazovat extrémně federalistickou koncepci evropské integrace, směřující k vybudování centralistického superstátu, což je v rozporu s českými národními zájmy

Konstatuji, že názory prezidenta V. Klause na budoucí podobu EU se zcela shodují s politikou ODS jako nejsilnější demokratické opoziční strany.

Dále konstatuji, že není nadále udržitelné, aby vláda formulovala svou evropskou politiku pouze na bázi nejtěsnější vládní většiny a vycházela přitom pouze z jednorozměrných federalistických představ.

Vyzývám vládu a ministra zahraničí, aby zahájili kroky, které povedou k vytvoření širokého konsensu všech ústavních institucí a všech demokratických politických sil při formulaci české národní pozice ohledně EU.